Posts Tagged PERSPECTIVE - PROPEDEUTICA

GENERICUL NUMĂRULUI 3 (7) iunie 2010: ŞCOALA PRIETENOASĂ

Posted in PERSPECTIVE - PROPEDEUTICA | No Comments »

Informaţie pentru cei care doresc să devină autori ai Revistei Învăţătorul Modern

Editorial: Învăţătorul Modern în ajutorul dascălilor
Învăţător şi cercetător:
• De ce o şcoală prietenoasă?
• Şcoală prietenoasă şi copiii!
• Şcoală prietenoasă cu familia!
• Şcoala prietenoasă şi comunitatea!
• Gândim global- acţionăm local!

Învăţător şi cercetător:
• Curriculumul modernizat. În dialog cu autorii.
• Ce modificări ne aşteaptă? Sinteza opiniilor şi propunerilor aduse în urma dezbaterilor publice a curriculumului şcolar la clasele primare.
Forum: Cum reuşim să avem o şcoală prietenoasă?
Învăţător şi diriginte:
• Ora de dirigenţie: Împreună pentru o clasă, o şcoală, o societate mai bună! Prietenii noştri!
• Primul sunet. Prima învăţătoare.
• Activitate extracurriculară: Activitate de parteneriat: Concursuri, victorine, şezători
Pe file de manual. Învăţătorii Moderni în dialog cu autorii manualelor. Expediaţi întrebări pentru autorii de manuale.
Management. Ateliere, seminare, traininguri pentru cadrele didactice – Implementarea noului curriculum.
Atestarea cadrelor didactice: Atestarea. Cum ne pregătim?

Bune practici: Din portofoliul Învăţătorului Modern – expoziţie de lucrări confecţionate la ora de educaţie plastică, educaţia tehnologică.

Atelier didactic nr. 1 – descrierea experienţei personale pe baza subiectelor propuse (articole de mărime mică ½- 1 pagină):
• Prima învăţătoare. Metode de cunoaştere a grupului de elevi.
• Sunt părinte al elevului de clasa I. Metode şi procedee de desfăşurare a şedinţelor cu părinţii.
Atelier didactic nr. 2.
Sondaj pentru părinţi:
• Ce dificultăţi întâlnim la efectuarea temelor pentru acasă?
• În ce mod îşi pregăteşte temele copilul - independent sau cu ajutor?
Din secretele Învăţătorului Modern cu referinţă la temele pentru acasă:
• Care este volumul temelor pentru acasă dat de mine? Exemple concrete pe baza orarului unei zile.
• În ce mod verific temele pentru acasă?
Portret de învăţător.
• Învăţătorul Anului!
• Plecăciuni, Doamnă Învăţătoare/ Domnule Învăţător! (scrisori deschise ale părinţilor)
Concurs foto - iunie: Şcoala mea-şcoală prietenoasă
Concurs foto – iunie: Elevii, învăţătoarea, cartea şi mijloacele tehnice.
La ceas aniversar.

    Termene pentru prezentarea materialelor - 1 mai 2010