Posts Tagged Prezentare Revista

Cerinte specifice pentru redactarea articolelor

Posted in CERINTE FATA DE ARTICOLE | No Comments »

CERINŢE SPECIFICE PENTRU ARTICOLE
Textul articolului dimensiuni standard: 12 TNR / 1,5 / 2X2X2X2
Bune Practici
Proiecte didactice (secvenţe) ale lecţiilor
Materiale didactice confecţionate (fotografiate, scanate la cea mai bună calitate) cu explicarea paşilor tehnologici
Fotografii educaţionale (metode în imagini) cu explicarea conţinutului
Fotografii sau scheme de panouri, planşe demonstrative confecţionate de D-stră, cu explicaţii şi recomandări.
Învăţător şi diriginte
Sugestii metodologice de organizare a activităţilor extradidactice, a excursiilor, a cercurilor, a întâlnirilor cu scriitorii, a concursurilor, a şedinţelor cu părinţii
Scenarii ale serbărilor şcolare (cu indicarea autorilor poeziilor, cu indicarea cuvintelor, autorilor cântecelor folosite (e de dorit şi notele muzicale sau resursa web (linkul) la crea poate fi găsită melodia)).
Forum
Participant-forum: Se prezintă un răspuns succint (până la 10 enunţuri) la întrebarea anunţată prealabil.
Expert-forum: Dacă întrebarea-polemică anunţată la rubrica Forum este problema D-stră de cercetare, atunci puteţi să ne expediaţi un articol detaliat cu indicarea referinţelor bibliografice.
Învăţător şi cercetător
Materiale examinate din punct de vedere ştiinţific, cu exemplificări ale demersului experienţial de la clasă, cu elemente de originalitate, cu studii individuale asupra problemei, structura fiind aproximativ următoarea: actualitate, definirea problemei, ipoteză, descrierea elementului de noutate, obiective, experienţe, recomandări, concluzii, etc.
Cuvinte-cheie (până la 6 cuvinte)
Rezumate în limbile română şi franceză, engleză (în volum de pînă la 200 de cuvinte);
Recenzie externă sau internă semnată de un specialist avizat în domeniul respectiv, deţinător al titlului ştiinţific (dr., dr. hab.) şi confirmarea semnăturii în modul stabilit.
Atelier didactic
Descriere unor metode, tehnici, forme de organizare propuse de în genericul revistei, după următorul algoritm:
Denumirea metodei, obiectiv, resurse, procedura de organizare şi descrierea impactului, după posibilităţi se prezintă şi fotografii.
Până la 15 enunţuri.

Referinţe bibliografice:
a) revistele şi culegerile de articole: numele autorilor, titlul articolului, denumirea revistei (culegerii) cu abrevierile acceptate, anul ediţiei, volumul, numărul, paginile de început şi sfîrşit (ex.: Rigas D.A., Esgood E.E. Preparation and properties of the phytohemaglutinin of Phaseolus vulgaris // J.Biol. Chem. - 1955. - Vol. 212. - p. 607-615);
b) cărţile: numele autorilor, denumirea completă a cărţii, locul editării, anul editării, numărul total de pagini
Lista referinţelor trebuie să se încadreze în limite rezonabile. Nu se acceptă referinţe la lucrările care nu au ieşit încă de sub tipar. Articolele prezentate fără respectarea stilului şi a normelor gramaticale, precum şi a cerinţelor expuse anterior, vor fi respinse.
Figurile, fotografiile şi tabelele se plasează nemijlocit după referinţa respectivă în text.
Fotografiile trebuie să fie de calitate bună. Sub figură sau fotografie se indică numărul de ordine şi legenda respectivă.
Tabelele se numerotează şi trebuie să fie însoţite de titlu. În text referinţele se numerotează prin cifre încadrate în paranteze pătrate, de exemplu: [2], [5-8], şi se prezintă la sfârşitul articolului într-o listă aparte în ordinea apariţiei lor în text.
Responsabilitatea privind justeţea şi veridicitatea materialelor prezentate revine autorilor.
Articolul (5-10 pagini) trebuie scris clar, succint, fără corectări şi să conţină data prezentării.
Materialul cules la calculator în editorul Word se expediază la adresa revistei Învăţătorul Modern: invatatorulmodern@gmail.com, redactor-şef Mariana Marin, doctor în pedagogie.
Se completează fişa de autor (a se vedea pagina 3).

Atenţie: Materialul se examinează de către echipa de creaţie / membrii onorifici şi cu două săptămâni înainte de apariţia revistei (de obicei apare pe data de 20 a lunii de ediţie: iunie, august, octombrie, decembrie, februarie, aprilie) se anunţă aprobarea prin cuprinsul postat pe blogul revistei www.invatatorulmodern.star.md.
N.B. La solicitarea autorului se eliberează adeverinţă de publicare (scanată, prin e-mail sau în versiune originală) a materialului, dar nu înainte de postarea Cuprinsului pe blog.
N.B. Rezultatele concursurilor de fotografii, de obicei sunt expuse pe coperta revistei. Se admit fotografii realizate în şedinţe-foto speciale, cu tehnologii performante (pentru a nu întâmpina probleme poligrafice).
Elementul creativ şi originalitatea este cel mai bun secret pentru a câştiga concursul.

Adresa noastra

Posted in Prezentare Revista | No Comments »

e-mail: invatatorulmodern@gmail.com
MD 2059
or, Chsinau, Republica Moldova,
str. Doina, 113 A, of.2
telefon fix Chisinau: (00373) 22 931717

Despre ce scriem noi? Citeşte cuprinsul numărului de decembrie, 2009

Posted in Prezentare Revista | No Comments »

ForumDIALOG EXCLUSIV
Adevăratele daruri de la Moş Crăciun: Mariana Marin, Vlad Pâslaru, Gabriel Albu, Veronica Bâlici
JURNAL DE SUFLET: Angela PRODAN:Scrisoare către Moş Crăciun
ÎNVĂŢĂTOR ŞI CERCETĂTOR: Gabriel ALBU:Relaţia dintre funcţia culturală şi funcţia evaluativă a şcolii
Valeriu VOLCOV :Evoluţia învăţămîntului extraşcolar/complementar în Moldova
Alexandra ŞEPTELICI: Activităţile extracurs la limba şi literatura română
Tatiana RUSULEAC: Jocuri didactice cu conţinut geometric
Stela CEMORTAN: Concepţia educaţiei civice în vîrsta preşcolară
Stella ŞIMON: Abordarea integrată a conţinuturilor curriculare în instituţia preşcolară
Angela DASCAL: Necesitatea manifestării şi asigurării unei educaţiei timpurii de calitate
Tatiana PREPELIŢA: Practici ale evaluării formative
Angela CURACIŢCHI: Bозможности применения техники «кластеринг» в процессе развития словарного запаса учащихся
FORUM: Sala de clasă – un laborator de creaţie sau un spaţiu modest?
În forum discută: Mariana MARIN, Daniela STATE, Nina MIHUŢĂ, Claudiu PURCEL, Romel BÂRJOVEANU, Olesea BALAN, Liliana COLESNIC
Sala de clasă-sprijinul şi îndrumarul elevilor: În forum discută:
Elena POPA, Angela JALBĂ, Ludmila OPREA
În şcoala viitorului, tabla este interactivă, iar manualele sînt electronice
În forum discută: Anton BOLOGAN, Larisa BERESTEAN, Natalia CALDARE , Lilia CASIAN, Maria Cazac, Svetlana PÎRVAN, Constantin PLAMADEALA, Podgurschii Oleg, Ludmila DUHLICHER, Sergiu DRĂGUŢĂ, Liliana ŞUBIC.
ÎNVĂŢĂTOR ŞI DIRIGINTE: Virginia VANGHELI: Un model al managementului clasei de elevi. Viorica MARŢ: Şi noi alegem şeful clasei; Metoda ŞNA. Olga MOROZAN: Limbajul net-ului: misterul copilăriei de azi… Svetlana VÎRLAN, Larisa GAVRILIUC: Hrana sănătoasă – corp sănătos.
Ana BĂRBIERU - Disciplina ştiinţe sub semnul eficacităţii.
Maria BRAGHIŞ: Modalităţi de realizare calitativă a continuităţii grădiniţă-şcoală din perspectiva parteneriatului educaţional
Olga GODOROJA: Empatia ca premisa prevenirii insuccesului şcolar
Инна ПРУДЯК Интерактивные формы обучения в работе с родителями. Тренинг родительской эффективности «Как общаться с ребёнком».
Aliona CADUC: Şi iar aştept minunile ninsorii…
Mariana MARIN: Concurs TVC „La mulţi ani cu sănătate”
Lilia MARTEA: Semeni un gînd - culegi o faptă
BUNE PRACTICI
Valentina POPESCU. Inteligenţa de exprimare artistică
Elvira KAPUS. Ancheta documentară cu suport muzical
Silvia GUZUN. Lecţia de istorie prin joc
Наталья БИКИР. Проектное обучение в начальной школе. Традиции моего народа. Рождество.
Ольга ЧЕРЕВЧЕНКО. Урок математики по теме «Дроби»
TEHNOLOGII INFORMAŢIONALE ŞI COMUNICAŢIONALE
Valeriu CAVCALIUC. Utilitatea portofoliului electronic în optimizarea competenţei digitale a elevilor şi a cadrelor didactice
ATELIER DIDACTIC. Svetlana ŢÎMBUR. Trenuleţul numeric
Viorica MARŢ. Aventura numerelor. Lidia BORZA. Tăbliţa magică
Silvia GOLUBIŢCHI. Esenţa strategiilor didactice interactive în activitatea instructiv - educativă.
JURNAL DE SUFLET
Felicia MUNTEANU. Dascălul zilelor noastre: educator sau scrib?
ATESTAREA CADRELOR DIDACTICE
Recomandări pentru elaborarea raportului de autoevaluare Indicatorii de evaluare a rapoartelor analiza evaluărilor desfăşurate în clasele primare.
MANAGEMENT ŞCOLAR.
Angela Cutasevici. Analiza probei de evaluare. Agenda controlului cataloagelor.
PORTRET DE ÎNVĂŢĂTOR
Efrosinia MOCAN. Portret de învăţător - Olga Godoroja
PROPEDEUTICĂ.
Articole

Revista Învăţătorul Modern

Posted in Prezentare Revista | No Comments »


Revista Învăţătorul Modern este o publicaţie republicană dedicată învăţătorilor, care apare o dată în două luni, editată în limbile română, rusă şi engleză. Redactor-şef al periodicii este Mariana Marin, doctor în pedagogie, lector superior universitar, IŞE.
Autorii revistei sînt reprezentaţi de învăţători din Republica Moldova, România, Serbia, Germania. Echipa de creaţie a revistei o constituie un grup activ de cadre didactice din Republica Moldova, România: învăţători, inspectori şcolari, metodişti care sprijină dezvoltarea învăţămîntului primar de calitate. Membrii onorifici sînt personalităţi notorii ale învăţămîntului din Republica Moldova, România şi Serbia.
Promovarea bunelor practici, cercetarea ştiinţifică şi discuţiile controversate cu referinţă la anumite probleme ale didacticii contemporane constituie priorităţile publicaţiei. Componentele de bază se referă la proiectarea didactică, realizarea curriculară, rezolvarea problemelor pedagogice, soluţionarea conflictelor inter- şi intrapersonale în mediile şcolare.
Revista se bucură de 4 numere editate, ultima datînd cu decembrie, 2009. Volumul: 70-100 de pagini, format A4.
În sumar: Alegerea şefului clasei. Adevăratele daruri de la Moş Crăciun. În ce mod amenajăm sala de clasă? Concurs TVC. Jocuri didactice la matematică, istorie. Cum supraveghem copiii în Internet? Activităţile extracurs la limba şi literatura română.
Indice de abonare: Poşta Moldovei 32 052. Costul unui abonament anual este de 270 lei. Primul număr din anul 2010 va apărea în luna februarie.
Date de contact: e-mail: invatatorulmodern@gmail.com

LA CEAS ANIVERSAR

Posted in Prezentare Revista | No Comments »

42-16225331
Rubrica este dedicată învăţătorilor ce adună cu multă generozitate flori ale vieţii exprimate în ani. Vă rugăm mult să ne scrieţi date (numele, prenumele, vîrsta, instituţia în care activează) ale:
a. învăţătorilor care au împlinit vârste frumoase.
b. învăţătorilor care au împlinit jubilee ale experienţei profesionale: 5 ani, 10, 15, 20, 25, …etc