Posts Tagged Adaugaţi etichetă nouă

GENERICUL NUMĂRULUI 3 (7) iunie 2010: ŞCOALA PRIETENOASĂ

Posted in PERSPECTIVE - PROPEDEUTICA | No Comments »

Informaţie pentru cei care doresc să devină autori ai Revistei Învăţătorul Modern

Editorial: Învăţătorul Modern în ajutorul dascălilor
Învăţător şi cercetător:
• De ce o şcoală prietenoasă?
• Şcoală prietenoasă şi copiii!
• Şcoală prietenoasă cu familia!
• Şcoala prietenoasă şi comunitatea!
• Gândim global- acţionăm local!

Învăţător şi cercetător:
• Curriculumul modernizat. În dialog cu autorii.
• Ce modificări ne aşteaptă? Sinteza opiniilor şi propunerilor aduse în urma dezbaterilor publice a curriculumului şcolar la clasele primare.
Forum: Cum reuşim să avem o şcoală prietenoasă?
Învăţător şi diriginte:
• Ora de dirigenţie: Împreună pentru o clasă, o şcoală, o societate mai bună! Prietenii noştri!
• Primul sunet. Prima învăţătoare.
• Activitate extracurriculară: Activitate de parteneriat: Concursuri, victorine, şezători
Pe file de manual. Învăţătorii Moderni în dialog cu autorii manualelor. Expediaţi întrebări pentru autorii de manuale.
Management. Ateliere, seminare, traininguri pentru cadrele didactice – Implementarea noului curriculum.
Atestarea cadrelor didactice: Atestarea. Cum ne pregătim?

Bune practici: Din portofoliul Învăţătorului Modern – expoziţie de lucrări confecţionate la ora de educaţie plastică, educaţia tehnologică.

Atelier didactic nr. 1 – descrierea experienţei personale pe baza subiectelor propuse (articole de mărime mică ½- 1 pagină):
• Prima învăţătoare. Metode de cunoaştere a grupului de elevi.
• Sunt părinte al elevului de clasa I. Metode şi procedee de desfăşurare a şedinţelor cu părinţii.
Atelier didactic nr. 2.
Sondaj pentru părinţi:
• Ce dificultăţi întâlnim la efectuarea temelor pentru acasă?
• În ce mod îşi pregăteşte temele copilul - independent sau cu ajutor?
Din secretele Învăţătorului Modern cu referinţă la temele pentru acasă:
• Care este volumul temelor pentru acasă dat de mine? Exemple concrete pe baza orarului unei zile.
• În ce mod verific temele pentru acasă?
Portret de învăţător.
• Învăţătorul Anului!
• Plecăciuni, Doamnă Învăţătoare/ Domnule Învăţător! (scrisori deschise ale părinţilor)
Concurs foto - iunie: Şcoala mea-şcoală prietenoasă
Concurs foto – iunie: Elevii, învăţătoarea, cartea şi mijloacele tehnice.
La ceas aniversar.

    Termene pentru prezentarea materialelor - 1 mai 2010

Mărturisire şi … O nouă revistă

Posted in Prezentare Revista, REFLECTII DESPRE REVISTA | No Comments »

Înv. Nina MÎNDRU, grad didactic superior,
Gimnaziul „M. Eminescu”, or. Orhei
nina-mindru
Orice activitate din domeniul învăţămîntului este leac pentru suflet. Cînd am auzit de inaugurarea unei reviste pentru învăţămîntul primar, am simţit dorinţa de a participa şi a contribui cu tehnologii educaţionale moderne.
Entuziasmata Mariana Marin ne-a inspirat cu mare ardoare spre noi urcuşuri în deschiderea filelor revistei de valoare pentru cadrele didactice din învăţămîntul primar. Am simţit în piept o respiraţie mult mai uşoară şi optimismul Dumneaei mă îndemna să fiu mereu în acţiune. Cînd ni se prezentau rubricile revistei, mă gîndeam „Ce comoară se deschide pentru cadrele didactice din învăţămîntul primar!”.
Continuu să trăiesc clipe de revelaţie sufletească pentru învăţătorii ce vor mai avea un suport profesional. Cadrele didactice vor avea posibilitate să-şi valorifice potenţialul intelectual şi creativ, sorbind nectar din revista Învăţătorul modern şi contribuind la îmbunătăţirea ei.
Sper, că noul supliment didactic învăţătorii îl vor cuceri zi de zi, cu mare încredere, noi performanţe în domeniul educaţiei pentru înălţarea calităţii acestuia în învăţămîntul primar.

Cerc. Svetlana NASTAS,
Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei
SVETLANA NASTAS

O nouă revistă
La întrebarea Ce reprezintă revista… pentru cadrele didactice din Moldova? aş răspunde tot cu o întrebare – Ce este hrana pentru om? Hrana unui învăţător o constituie sursele informaţionale ce-i poate asigura o activitate profesională mulţumitoare. De facto, acesta este scopul fundamental al revistei care-şi propune să acopere o mare parte a necesităţilor informaţionale: în activitatea de predare - învăţare - evaluare; în cadrul orelor de curs, dar şi în cadrul activităţilor extracurriculare.
Nu ne rămîne decît să urăm succes iniţiatorilor, realizatorilor acestui proiect şi să-mi exprim toată încrederea că materialele publicate vor avea un suflu nou şi util.