GENERIC DECEMBRIE 2010 PROBLEMELE EVALUĂRII

Posted in Prezentare Revista |

DRAGI PRIETENI AI REVISTEI INVATATORUL MODERN!
Pentru numarul de decembrie, 2010 va propunem spre dezbatere problema evaluării în învăţământul preuniversitar şi universitar.
Editorial: Evaluarea cu note, stimulativă, criterială, autentică?
Forum: În ce mod evaluez elevii, astfel încât să le stimulez învăţarea?

Învăţător şi cercetător:
Evaluarea competenţelor.
Evaluarea în clasa I.
Recompensa şi evaluarea.
Problemele evaluării formative, sumative.
Accente privind evaluarea iniţială.
Metode alternative de evaluare.
Referenţialul de evaluare
Descriptori de performanţă
Indicatori de evaluare.
Evaluarea portofoliilor de grup.
Evaluarea portofoliilor individuale.
Evaluarea activităţii în cadrul proiectului de grup.
Autoevaluarea şi evaluarea reciprocă.

Bune practici: Sugestii metodice, secvenţe de lecţii, probe de evaluare, teste de evaluare cu descriptori de performanţă, fişe de evaluare, şedinţe cu părinţii dedicate EVALUARII.
Jurnalul de impresii al unei ore.
Învăţător şi diriginte:
· Ora de dirigenţie: Ştiu să mă apreciez? De ce la şcoală iau note? Învaţă să înveţi.

Atelier didactic nr. 1 – Metode, procedee de evaluare a competenţelor.
Atelier didactic nr. 2. – Grile de evaluare a produselor de învăţare.
Concurs foto: Autoevaluarea. Evaluarea reciproca. Evaluarea proiectului de grup. Evaluarea portofoliilor.
Termene de expediere a materialelor: 1 octombrie 2010- 1 noiembrie 2010.