REVISTA ÎNVĂŢĂTORUL MODERN - OBIECT DE COLECŢIE PROPRIE ÎNVĂŢĂTORUL MODERN LA 1 AN!

Posted in Prezentare Revista |

Şi cică era odată ca niciodată că de n-ar fi nu s-ar povesti… Demult, tare demult… 365 de zile în urmă, iată că meleagurile Moldovei a apărut o revistă. De unii multaşteptată, de alţii benevenită şi de unii … de ispită.
Aşa începe povestea unei tinere reviste care, fiind creată, a reuşit să ajungă în sens direct la inimile cititorilor săi.
Dragă cititorule, te vom dezamăgi un pic, deoarece finalul poveştii nu-l vom auzi degrabă. De ce? Pentru că ne dorim o poveste frumoasă, de durată. Pentru că Ilene Cosânzene şi Feţi Frumoşi vom mai întâlni pe paginile revistei noastre. Tot felul de întâmplări fericite şi mai puţin fericite… şi acestea sunt contentele unei publicaţii.
La un an ne întrebăm: ce am reuşit? Răspundem simplu, dar cu mândrie – 6 numere!
- Ce este pentru noi Revista Învăţătorul Modern, pentru cei care o creăm?
M.M Este visul împlinit! Este cea fără de care nu-mi imaginez viitorul! Este spaţiu în care înot cu uşurinţă! Este Catedra de care nu mă voi despărţi niciodată. Învăţătorul Modern este Jurnalul de suflet!
- Prin ce se deosebeşte Revista Învăţătorul Modern de oricare alta?
M.M Mai întâi de toate, răspundem foarte clar – nota de originalitate îi aduce farmecul fiecărui Om însă, prin existenţa noastră, nu încercăm a face concurenţă anumitor reviste, prin căutarea soluţiilor de depăşire.
Concurăm cu noi înşine, iar acesta este cel mai drastic element competitiv, şi, bineînţeles – cel mai plăcut: să afli de fiecare dată că poţi fi mai bun. Deosebirea totuşi este prin faptul că suntem o revistă pentru o specialitate concretă – pentru treapta primară de învăţământ.
În acelaşi timp avem constatări plăcute, căci interesul pentru materialele revistei noastre apare şi în rândurile altor pedagogi, vis la care am pretins.
Iar oricare altă revistă pedagogică, mult respectată de întreagă echipă, nu poate fi comparată cu a noastră, din simplul fapt că suntem la început de cale şi avem multe de învăţat. În faţa bunelor experienţe pedagogice – Jos Pălăria!
- Cum se descurcă din punct de vedere financiar o revistă de abia nascută, pe o piaţă care a suferit enorm de pe urma crizei?
M.M Adevărul este că şi revista a apărut pe timpul crizei, în 10 iunie, 2009. Din experienţa financiară pe care o are revista putem rezuma cu un offf! Destul de dificil, întrucât costurile tipografice cresc la fiecare evoluţie a bancnotelor străine raportate leului nostru. Aici şi ispitele: calitatea ne place, tipografii înţeleg… şi preţul creşte. Nu avem altă soluţie! Ne îmbrăcăm a câta oară în acea veche, dar plăcută haină a entuziasmului şi mergem înainte! Suntem optimişti, dar şi foarte prudenţi, ca să credem că fără ajutorul cititorilor putem rezista. Doar susţinerea constantă a pedagogilor poate salva revista de la anumite probleme finanicare.
- Ce credem că ne-a reuşit cel mai mult în acest proiect de revistă?
- Timp de un an am reuşit să avem câte 35 de articole în fiecare număr al revistei, iar dacă facem un bilanţ – sunt circa 150 de articole în 6 numere.
Cele mai solicitate articole pentru autori sunt Bunele practici, Învăţător şi diriginte precum şi Învăţător şi cercetător.
Cititorii apreciază bunele practici, scenariile şi activităţile extracurriculare. Un spectru clar de răspunsuri oferă rubrica Forum, dar şi Atelier didactic.
La un an constatăm împreună că revista este obiect
de colecţie proprie.

- Ce proiecte noi avem pentru dezvoltarea revistei?

Lansări de reviste în mai multe raioane, întâlniri, discuţii, extinderea numărului de abonaţi, descoperirea şi valorficarea talentelor pedagogice.

- Ce este pentru comunitate revista Învăţătorul Modern? Un sondaj de opinie realizat recent ne conturează următoarele păreri:

Vlad Pâslaru, doctor habilitat în pedagogie, profesor universitar, Institutul de Ştiințe ale Educației
Revista Învăţătorul Modern este pentru mine, întâi de toate, un act de cultură, ca și orice altă tipăritură de calitate, reprezentând un spațiu de cultură pedagogică care se adresează mereu cititorilor pentru perfecționare profesională și colaborare. Apoi este și un important mijloc de comunicare și diseminare a valorilor științelor educației și practicii educaționale pe segmentul învățământului primar, care, deși cel mai important, era tot mai puțin reprezentat în ultimul timp de mass-media pedagogică.
Mă bucur că fondatorii au reușit să facă o revistă care nu se adresează învățorilor ca un mentor sever și scolastic, precum o fac încă atât de multe publicații pedagogice și șefi din învățământ, ci o revistă prieten al învățătorilor, o revistă care descoperă valori, promovează valori și îndeamnă la colaborare profesională și desăvârșire umană.
Mergând pe această cale, sunt sigur că revista va ajunge să-și serbeze și aniversarea de zece, apoi și de o sută de ani!
*****

Nicolae Silistraru, doctor habilitat în pedagogie, profesor universitar
Prof. Diana Adam, Şcoala de Arte şi Meserii „Vasile Alecsandri”, comuna Corbu, Jud. Constanţa
În spaţiul culturii române contemporane, revista Învăţătorul modern ocupă un loc de prima importanţă. Luptându-se cu nefaste injoncţiuni ale dârguitorilor ideologici, Învăţătorul modern a reuşit să desfaşoare o activitate benefică în sfera culturii, de sprijinire a valorilor autentice, de încurajare a dezbaterilor de idei şi a spiritului critic. Importanţa naţională a revistei rezultă şi din componenţa echipei redacţionale. Autoritatea intelectuală a Învăţătorului modern şi prestigiul de care se bucură sunt datorate atât personalităţii colaboratorilor cât şi capacităţii de a se implica în toate evenimentele semnificative ale vieţii culturale. Ea însăşi a generat evenimente organizând dezbateri cu ecouri multiple în rândul cititorilor, iniţiind anchete, interviuri, angajându-se în polemici pe teme de larg interes, orientând atenţia publicului spre adevaratele valori culturale. La Mulţi Ani!
*****

Înv. Claudiu şi Cornelia Purcel, Şcoala Generală Pilu, loc. Chişineu-Criş, jud. Arad, România
Suntem încântaţi că am reuşit să citim articolele din această revistă. Pentru noi este ca un ghid, care contribuie la perfecţionarea noastră ca şi cadre didactice. Articolele publicate arată faptul că oamenii dedicaţiei acestei profesii sunt ei înşişi profesionişti. Vă dorim viaţă lungă plina de succese. LA MULŢI ANI!

*****

Înv. Natalia Caşu, Liceul Teoretic Ştefan cel Mare, mun. Chişinău
Dragă redacţie, Vă sunt recunoscătoare pentru posibilitatea de a găsi răspuns la multe întrebări care mă frământă. Vă mulţumim din suflet că v-aţi gândit şi la noi, învăţătorii. Probabil că suntem cei mai fericiţi dintre pedagogi, căci avem o revistă proprie, a învăţătorilor. De un an de zile aştept cu mare nerăbdare şi cu o curiozitate imensă revista Dumneavoastră (a noastră). Ne sunt de real ajutor toate articolele pe care le postaţi. Citesc cu o mare responsabilitate materialele cercetătorilor ştiinţifici. Înţeleg că examinarea acestora ne condiţionează buna practică.
Pentru mine Revista Învăţătorul Modern este un prieten benevenit, cel care mă ajută să am rezultate frumoase la început de carieră profesională.

*****

Drd. Vasile Flueraş, Universitatea „Babes-Bolyai”, Institutor - Liceul Teoretic „Avram Iancu”, Cluj – Napoca, România
Sunt un nou cititor şi colaborator al revistei. Am primit recent revista – acasă la Cluj-Napoca. În urma lecturii am următoarele impresii: 1. hârtie de calitate; 2. grafică excelentă; 3. diversitate de conţinuturi; 4. studii de calitate; 5. experienţe împărtăşite cu sinceritate, căldură şi profesionalism; 6. revista are identitate şi un superb redactor-şef.
Tinând cont că ne dorim colaborare constat şi unele nevoi: câteva pagini pentru recenzii de carte; interviuri cu personalităţi; rubrica pentru anunţuri legate de cursuri, simpozioane, conferinţe, aniversări, etc., medalion dedicat prezentării unei şcoli din Republică.

Liceul Teoretic Mihai Eminescu, or. Căuşeni –
şi Învăţătorii Moderni

*****
Înv. Aliona FOCŞA, grad didactic II,
Liceul Teoretic Mihai Eminescu, Căuşeni.
La ceas aniversar,
Deşi eşti mic, un an,
Modest sărbătoreşti,
Căci EŞTI ca să munceşti.
Pe toţi pe jar îi pui.
Din ce ştim - tu aduni
Şi ceea ce-i concret
Ne scrii Tu - nţelept.
Din poze învăţăm:
Ce să organizăm,
Cum clasa să-mbrăcăm
Şi ce aspect să-i dăm.
Idei ne vin cu mii
Şi picii-s mai zglobii.
Ţie îţi MULŢUMIM
Şi MULŢI ANI îţi dorim!!!
Înv. Rodica BUSUIOC-POJOGA, grad didactic II dir. adjunct, Şcoala primară nr. 32, mun.Chişinău
„Pentru a forma generaţiile tinere, ale vremii de mâine, noi dascăli, trebuie în primul rând să ne înnoim veşnic odată cu ele” (G. Diaconu)
Această afirmaţie m-a făcut să pornesc în căutarea noilor cunoştinţe, experienţe. Chiar din primele numere, revista ”Învăţătorul modern” a reuşit să-mi suscite curiozitatea profesională, de aceea aştept cu nerăbdare apariţia unei noi ediţii, fiind o revistă utilă, în care oricând poţi găsi răspuns la multiple întrebări.
Mă ajută să fiu în pas cu inovaţiile educaţionale, iar bunele practice ale colegilor îmi sunt de real folos în activitate.
Cred că orice cadru didactic din învăţământul primar trebuie să aibă „Învăţătorul modern” pe biroul său, pentru a creşte profesional şi a fi sigur pe puterile proprii.
„Învăţătorul Modern” e ca un soare darnic care v-a genera cu siguranţă rodnice printre învăţători, ori un proverb spune „O lumînare nu pierde nimic din lumina sa dacă aprinde mai multe lumînări”.
Sincere mulţumiri echipei redacţionale, cărora le doresc entuziasm, perseverenţă în continuare!
La mulţi ani revistă dragă!
*****
Înv. Valentina GORODENCO, grad didactic II,
Liceul Teoretic Mihai Eminescu, Căuşeni

A rămas în urmă un an de studii, şi aceasta călăuză cu nume frumos „Învăţătorul modern” m-a ajutat timp de un an cu neobosită maiestrie profesională şi fascinantul talent al întregii echipe, să înţeleg neînţelesul şi să pătrund nepătrunsul. M-aţi ajutat să găsesc pas cu pas cărarea îngustă spre sufletul enigmatic al elevului. Să dea Domnul ca lumina luceafărului cunoştinţei să lumineze cărările necunoscute şi anevoioase ale Învăţătorului Modern.
Mult respect şi urări de prosperitate! La mai mult şi la mai mare!
*****
Înv. Olga GODOROJA, grad didactic I, Liceul Teoretic Mihai Eminescu, Căuşeni
În astfel de zi frumoasă,
Noi cu toţii îţi dorim:
INDISTRUCTABILITATE!!!-
Căci aceasta o simţim!
Sfat, îndemn, idee nouă-
Ochi să vezi, urechi s-auzi,
Multe lucruri importante,
Să ne-nveţi şi să le-asculţi… Îvăţat, elev, părinte,
Parteneriat, proiect,
Diriginte… fii atent!…
Celor care ţi-au dat viaţă,
Sănătate le urăm,
Baftă şi Prosperitate,
Noi în suflet Le purtăm!

Dacă îţi doreşti ceva din tot sufletul, întregul Univers conlucrează la îndeplinirea dorinţei tale. Să sperăm că tot ce-ţi doreşti să se realizeze, Scumpule Nostru ,, Învăţător Modern”! Cu înalt respect!
*****
Cu paşi mici spre mari realizări…
Revista „Învăţătorul Modern”, asemeni unui copilaş multaşteptat, a apărut pe această lume acum un an, stârnind curiozitatea şi admiraţia celor din jur. Între timp, făcând primii paşi „Învăţătorul Modern”a păşit pe terenuri noi, ajutată fiind de cei ce credeau şi încă cred în ea. Acum putem prognoza un viitor mai mult ca strălucit, dat fiind efortul depus pentru succesul fiecărei ediţii şi importanţa acordată fiecărui detaliu. Anume ambiţia, perseverenţa, capacitatea de muncă şi spiritul de echipă garantează satisfacţia spirituală a cititorilor în viitor.Vă mulţumim că aţi apărut, că existaţi şi ne faceţi viaţa mai colorată. La mulţi ani!
Cerbuşca Tamara
Liceul Teoretic Orizont, mun. Chişinău –
şi Învăţătorii moderni