Archive for the Prezentare Revista Category

CONCURS POZA COPERTA

Posted in Prezentare Revista | No Comments »

Dragi colegi, prieteni ai Invatatorului Modern!
Anuntam Concurs de fotografii pentru revista nr. (6)9 decembrie 2010.
I secţiune: fotografii pentru coperta.

Tematica: evaluarea portofoliilor, evaluarea in perechi, metode alternative de evaluare.

a II -a secţiune: fotografii pentru continutul revistei cu tematica libera.

Conditii: fotografiile vor fi expediate pe adresa redactiei e-mail: invatatorulmodern@gmail.com pana la 3 decembrie 2010.
Amintim: calitatea superioara a fotografiei digitale.
Castigatorii concursului vor primi diplome din partea Revistei Invatatorul Modern.

Propuneri VIP DECEMBRIE

Posted in Prezentare Revista | No Comments »

Dragi colegi, prieteni ai Invatatorului Modern!
In aceste zile pregatim rubrica VIP a Revistei Noastre.
In perioada 30 noiembrie 2010 - 01 decembrie 2010 - asteptam sugestiile Dumneavoastra pentru a mentiona colegii care in perioada decembrie - ianuarie au ziua de nastere/ziua numelui sau marcheaza jubilee profesionale.
Mai asteptam si propuneri la aceeasi rubrica pentru alti colegi, care au rezultate frumoase si doriti sa-i felicitati in acest mod sau sa-i surprindeti.
Nu uitati, daca doriti sa fiti complicele nostru, merita sa cautati o fotografie digitala (tip portret, de calitate digitala foarte buna) si sa ne o expediati prin e-mail pana la 1 decembrie 2010 (inclusiv).
e-mail: invatatorulmodern@gmail.com
Bineinteles ne dorim si o justificare pentru propunerea Dumneavoastra.
Va multumim ca sunteti alaturi de noi!
Impreuna devenim din zi in zi tot mai buni!

P.S. Pentru colegii care nu stiu ce inseamna rubrica VIP, aici detalii:
http://invatatorulmodern.star.md/vip-august/

Am aparut! Octombrie 2010 Tainele competentei

Posted in Prezentare Revista | No Comments »

Coperta Octombrie
Învăţător și cercetător
Sorin Cristea Rolul finalităţilor educaţiei în cadrul proiectării pedagogice curriculare.
Vasile Flueraș Pedagogia contemporană – pedagogia formării de competenţe.
Pavel Cerbușca Formarea la elevi a competenţelor cu caracter de integrare.
Larisa Barlot-Iepuraș Consilierul, o persoană care determină atitudini.
Larisa Barlot-Iepuraș Profilul psiho-profesional al bibliotecarului competent
Forum
Nelea Globu Practica pedagogică – un mod eficient de formare a competenţelor profesionale
Svetlana Sârbu Formarea competenţelor teoretice prin metode activ-participative
Elena Dorina Drăniceanu Competenţele generale la limba română. Perspective ale curriculumului școlar
din România
Ferdinand Oliva, Liuba Oliva Dezvoltarea competenţei de realizare a compoziţiilor plastice
din genul peisagistic. Secvenţe metodologice
Elena Baltariu Comunicarea – competenţa cheie a școlii.
Laurenţiu Bădicioiu Competenţa – brăţară de aur?
Lidia Buruiană Noţiunea de competenţă în studiu.
Grigorica Stănuţă Competenţa emoţională.
Bune practici
Svetlana Cocoș Succesul / insuccesul școlar și igiena învăţării.
Angela Curaciţchi Организация воспитательного процесса младших школьников
через активные формы взаимодействия.
Ludmila Nemerenco Arborele biblic și testul arborelui.
Silvia Cricovan Cunoașterea elevului – bază motivaţională obiectivă în procesul instructiv..
Neli Galanina Обучение первоклассников грамотному письму (из опыта работы).
Oxana Putina Родительское собрание на тему: «Здравствуй, школа!».
Elena Mititel Работа над словами с непроверяемыми написаниями.
Tamara Fiodorova Интеллектуальная игра по русскому языку «Брэйн-Ринг».
Iia Lahtina Урок по познанию мира на тему: «Дыхание».
Învăţător și diriginte
Tamara Lenţa Serbarea lampioanelor.
Tatiana Buza „În ospeţie la bunici”. Scenariul matineului literar-muzical.
Elena Caţer Educaţia economică – o datorie, responsabilitate, un obiectiv major al timpului.
Galina Stratulat Excursia tematică – o modalitate concretă de îmbogăţire a cunoștinţelor
și realizare a educaţiei
Maria Neamţu Respectul faţă de sine și faţă de ceilalţi.
Stepanida Prisăcari Tainele cărţii. Proiect tematic de grup.
Școala prietenoasă
Tatiana Nagnibeda Școala prietenoasă a copilului: azi și întotdeauna.
Nicolae Fedoreţ O școală pro-europeană – școala secolului al XXI-lea.
Parteneriat educaţional
Rodica Agafian Formarea competenţelor la elevii de vârstă școlară mică. Proiect al training-ului
cu învăţătorii.
Tamara Cerbușca Congresul al XXXI-lea al cadrelor didactice din România și al cadrelor didactice
Angela Cutasevici române de peste hotare. Viorica Morcov, Constanţa, 27-31 august, 2010. Cronică consemnată de membrii delegaţiei la Congresul AGIRo.
Mariana Marin
Imnul învăţătorilor. Medalia de aur a cadrelor didactice este la Institutul de Știinţe ale Educaţiei, Chișinău.
Ministrul Educaţiei L eonid Bujor alături de cadrele didactice la Congres. Grigore Vieru și Ziua Limba Noastră cea Română elogiată la Congres.Mariana Marin Competenţa profesională începe cu lectura activă a cărţilor de specialitate. Educaţia, profesorul și vremurile de Gabriel Albu.
Lucia Sava Personalitatea cadrului didactic – factor important al eficienţei și succesului în învăţare.

AM APARUT! SUNT REVISTELE! PENTRU ABONATII CENTRULUI - VA INVITAM!

Posted in Prezentare Revista | No Comments »

AUGUST, NR.4 (8), 2010.

Posted in Prezentare Revista | No Comments »

Coperta Iunie
Cuprins
Editorial
Mariana Marin Cartea recomandată sau pâinea de la iepure…………….4
Vlad Pâslaru Netrecătoarea valoare a lecturii………………………………………..5
Larisa Barlot L’importance du livre et de sa lecture dans la petite enfance…………………………6
Diana Adam Agonia lecturii………………………………..8
Aliona Caduc Povestea lecturii cu ciocolată……………………………………..9
FORUM: Trăim într-o societate informaţională. Avem nevoie de a citit cărţi?………………………………..10
Învăţător și cercetător
Viorelia Lungu Impactul lecturii în dezvoltarea personalităţii beneficiarului educaţional……………………… 8
Mariana Marin Lectura în doi – modalitate de evaluare reciprocă a competenţei de lectură……………….. 14
Angela Curaciţchi Организация и проведение групповой работы с учащимися начальной
школы (на уроках познания мира)………………………………………………………………………………18
Iia Lahtina Работа над словарем младшего школьника…………………………………………………. 24
Bune practici
Daniela Parpală Modalităţi de stimulare a lecturii la clasele I-IV…………………………………26
Dănuţ Parpală Formarea gustului pentru lectură în familie……………………………………… 28
Cornelia Popescu Pledoarie pentru lectură………………………………………………………………… 29
Iulia Sîrbu Copilul, familia și lectura………………………………………………… 30
Silvia Ceban Cartea sau televizorul / calculatorul? De ce?……………………………………………….. 32
Elena Popa Prima noastră carte realizată în proiectul de grup………………………………………. 33
Aliona Mustea Modalităţi de formare a deprinderilor de lectură……………………………… 34
Mariana Marin Didactica lecturiI. Training pentru învăţători…………………………………….. 35
Galina Stratulat O întâlnire cu poetul Vasile Romanciuc……………………………………………………… 39
Aurelia Trifan Popas în lumea poveștilor lui Petre Ispirescu. …………………………………………………….41
Aliona Focşa Cartea – pâinea sufletului …………………………………………………………. 43
Tamara Cerbuşcă Cel mai bun cititor…………………………………………………………………………….. 44
Tamara Cerbuşcă Tainele cărţii……………………………………………………… 46
Stănuţa Grigorică Cartea virtuală, o soluţie în criza lecturii?……………………………………… 50
Elena Baltariu Lectura la școlarii mici………………………………………………………. 52
Livia Vieru Хлеб – драгоценность нашей жизни …………………………………….. 54
Oxana Putina Спортивно-интеллектуальная игра «Зов джунглей»………………………. 55
Învăţător și diriginte
Nina Şalalis «Школа – дом чудес» (классный час во 2 классе)…………………………………….. 57
Iana Ciobanu Psihocorecţia anxietăţii școlare la elevii de vârstă școlară mică……………………………. 59
Elvira Mihalache Bucuria temelor pentru acasă…………………………………………………… 63
DEX Avem permisiunea de a greși? Categoric, nu!………………………………… 64
MANAGEMENT ŞCOLAR
Elena Cepraga Noile tehnologii – elemente necesare ale unei lecţii calitative și productive………………. 65
Tamara Şevciuc Педагогическая мастерская – совместный путь к успеху…………. 68
ŞCOALA PRI ETENOASĂ
Daniela State O școală prietenoasă – Liceul teoretic cu profil de arte „Mihail Berezovschi”, mun. Chișinău. 70
Nelea Globu Colegiul pedagogic «Vasile Lupu», Orhei……………… 71
Mariana Marin Viitorul învăţământului primar este asigurat de cadre bune… ……..74
Valentina Gaiciuc Scrisoare metodică. O șansă activă pentru învăţământul primar în anul de studii 2010-2011……..75
Ionel-Cătălin Diaconu Presa școlară între tradiţie și modernitate………………… 80
PARTENERIAT EDUCAŢIONAL
Anatol Petrencu Centrul de studii transilvane: școala de vară, ediţia a VI-a……………. 83
Echipa de creaţie Prezentare de carte………………………………. 86
Mariana Marin Metafora învăţătorului aflat între Prutul cu trup rupt………….. 87
Publicaţia este înregistrată la Camera
Înregistrării de Stat nr. 1009600020468
din 10.06.2009

Tehnoredactare și machetare computerizată:
Valeriu Cavcaliuc,
Mariana Marin
Coperta: Vitalie Coroban
© Învăţătorul Modern
Redacţia: str. Doina 113 A-2, or. Chișinău,
Tel. 069232897, 93 17 17
www.invatatorulmodern.star.md
E-mail: invatatorulmodern@gmail.com
E-mail pentru publicaţii în limba rusă:
acuracitchi@mail.ru
Tipar: SC „Elan Poligraf” SRL
str. Mesager, 7, or. Chișinău.