Membri onorifici

Posted in Prezentare Revista |

Romel Bârjoveanu, autor de manuale, institutor, grad didactic I, Şcoala generală nr.8, Piatra Neamţ, România
Constantin Şchiopu, doctor în pedagogie, conferenţiar universitar, UPS „Ion Creangă”
Vlad Pâslaru, doctor habilitat în pedagogie, profesor universitar, şef sector Educaţie Lingvistică şi Literară, IŞE
Nicolae Silistraru, doctor habilitat în pedagogie, profesor universitar, şef sector Învăţămînt Superior, IŞE
Irina Gantea, conferenţiar universitar, doctor în pedagogie
Tatiana Callo, doctor habilitat în pedagogie, profesor universitar, CNAA
Stela Cemortan, doctor habilitat în pedagogie, profesor universitar, şef sector Educaţie Preşcolară, IŞE
Gabriel Albu, doctor în ştiinţele educaţiei, directorul Centrului de Analiză şi Dezvoltare Pedagogică, Universitatea Petrol-Gaze,
Ploieşti, România
Claudiu Marian Bunaiasu, doctor în ştiinţele educaţiei, Universitatea din Bucureşti, Facultatea de Psihologie şi Ştiinţele Educaţiei
Ionel Melenco, hfdoctor în ştiinţele educaţiei, lector, Facultatea de Educaţie Fizică şi Sport Universitatea Ovidius, Constanţa, România
Carolina Platon, doctor habilitat în pedagogie, şef catedră, USM
Viorel Dolha, preşedintele Asociaţiei Generale a Învăţătorilor din România şi a Învăţătorilor români de peste hotare
Valeriu Volcov, Directorul Muzeului Pedagogic Republican, doctorand
Tatiana Niculcea, consultant superior, ME
Maria Capcelea, specialist principal, ME
Viorica Andriţchi, conferenţiar universitar, doctor în pedagogie, şef catedră, IŞE
Rodica Solovei, doctor în ştiinţe istorice, conferenţiar universitar, IŞE
Veronica Bâlici, doctor în pedagogie, secretar ştiinţific, IŞE
Dorinel Stan, doctorand, redactor-şef al revistei de istorie şi cultură bănăţeană Glasul Cerbiciei, or. Vîrşina, Serbia
Silvia Golubiţchi, doctor în pedagogie, Universitatea de Stat din Tiraspol