Echipa de Creaţie

Posted in Prezentare Revista |

fdgdfRedactor Sef: Mariana Marin - doctor în pedagogie
REDACTORI COORDONATORI
Valeriu Cavcaliuc, master în pedagogie, lector superior universitar, IŞE
Svetlana Nastas, cercetător ştiinţific, doctorandă, Sectorul Evaluare, IŞE
Angela Curaciţchi, doctor în pedagogie, UPS „Ion Creangă”, mun. Chişinău
Olga Morozan, lector superior, Catedra Limbi Străine, IŞE, masterandă în psihologie
Elena Volcov, metodist, Catedra Limbi Străine, IŞE
ECHIPA DE CREAŢIE
Elvira Kapus, învăţătoare, grad didactic I, Şcoala Generală,
or. Ineu, jud. Arad, România
Galina Niţă, inspector şcolar, DGETS, or. Ialoveni
Viorica Lisnic, inspector şcolar, DGETS, or. Drochia
Viorica Marţ, metodistă – învăţămînt primar, învăţătoare grad didactic superior, DGETS, or. Cantemir
Maria Braghiş, inspector şcolar, Direcţia Generală Educaţie, Tineret şi Sport, mun. Chişinău, doctorandă, IŞE
Aliona Caduc, profesoară de limba şi literatura română, Liceul Teoretic Grigore Vieru, doctorandă, or. Briceni
Nina Mîndru, învăţătoare, grad didactic superior, Gimnaziul „M. Eminescu”, or. Orhei
Stela Baltag, învăţătoare, grad didactic I, Liceul Teoretic „I. Creangă”, mun. Chişinău
Tamara Cerbuşcă, metodist, DGETS, mun Chişinău, învăţătoare, grad didactic I, Liceul Teoretic „Orizont”, mun. Chişinău
Angela Cutasevici, învăţătoare, grad didactic superior, Liceul Teoretic „Gh. Asachi”, mun. Chişinău
Daniela State, învăţătoare, grad didactic II, Liceul Teoretic „M. Berezovschi”, mun. Chişinău
Ana Bărbieru, învăţătoare, grad didactic I, director adjunct, Liceul Teoretic „M. de Cervantes”
Viorica Morcov, învăţătoare, grad didactic I, Liceul Teoretic „G. Călinescu”, mun. Chişinău
matematica-full