CUPRINSUL REVISTEI TAINELE COMPETENTEI octombrie 2010

Posted in Prezentare Revista |

Coperta octombrie 2010
Învăţător și cercetător
Sorin Cristea Rolul finalităţilor educaţiei în cadrul proiectării pedagogice curriculare…………………………………5
Vasile Flueraș Pedagogia contemporană – pedagogia formării de competenţe…………………………………………….6
Pavel Cerbușca Formarea la elevi a competenţelor cu caracter de integrare……………………………………………………..9
Larisa Barlot-Iepuraș Consilierul, o persoană care determină atitudini……………………………………………………………………….12
Larisa Barlot-Iepuraș Profilul psiho-profesional al bibliotecarului competent……………………………………………………………14
Forum
Nelea Globu Practica pedagogică – un mod eficient de formare a competenţelor profesionale ……………15
Svetlana Sârbu Formarea competenţelor teoretice prin metode activ-participative……………………………………..16
Elena Dorina Drăniceanu Competenţele generale la limba română. Perspective ale curriculumului școlar
din România …………………………………………………………………………………………………………………………………….19
Ferdinand Oliva,
Liuba Oliva Dezvoltarea competenţei de realizare a compoziţiilor plastice
din genul peisagistic. Secvenţe metodologice…………………………………………………………………………….23
Elena Baltariu Comunicarea – competenţa cheie a școlii……………………………………………………………………………………26
Laurenţiu Bădicioiu Competenţa – brăţară de aur?……………………………………………………………………………………………………….28
Lidia Buruiană Noţiunea de competenţă în studiu……………………………………………………………………………………………….29
Grigorica Stănuţă Competenţa emoţională………………………………………………………………………………………………………………..31
Bune practici
Svetlana Cocoș Succesul / insuccesul școlar și igiena învăţării…………………………………………………………………………….33
Angela Curaciţchi Организация воспитательного процесса младших школьников
через активные формы взаимодействия…………………………………………………………………………………35
Ludmila Nemerenco Arborele biblic și testul arborelui. ………………………………………………………………………………………………..40
Silvia Cricovan Cunoașterea elevului – bază motivaţională obiectivă în procesul instructiv………………………..42
Neli Galanina Обучение первоклассников грамотному письму (из опыта работы)……………………….43
Oxana Putina Родительское собрание на тему: «Здравствуй, школа!»……………………………………………………….44
Elena Mititel Работа над словами с непроверяемыми написаниями……………………………………………………….46
Tamara Fiodorova Интеллектуальная игра по русскому языку «Брэйн-Ринг»………………………………………………….48
Iia Lahtina Урок по познанию мира на тему: «Дыхание»…………………………………………………………………………..50
Învăţător și diriginte
Tamara Lenţa Serbarea lampioanelor…………………………………………………………………………………………………………………..54
Tatiana Buza „În ospeţie la bunici”. Scenariul matineului literar-muzical…………………………………………………………57
Elena Caţer Educaţia economică – o datorie, responsabilitate, un obiectiv major al timpului………………..60
Galina Stratulat Excursia tematică – o modalitate concretă de îmbogăţire a cunoștinţelor
și realizare a educaţiei…………………………………………………………………………………………………………………….62
Maria Neamţu Respectul faţă de sine și faţă de ceilalţi………………………………………………………………………………………..63
Stepanida Prisăcari Tainele cărţii. Proiect tematic de grup…………………………………………………………………………………………….66
Șc
oala prietenoasă
Tatiana Nagnibeda Școala prietenoasă a copilului: azi și întotdeauna………………………………………………………………………68
Nicolae Fedoreţ O școală pro-europeană – școala secolului al XXI-lea……………………………………………………………….70
P
arteneriat educaţional
Rodica Agafian Formarea competenţelor la elevii de vârstă școlară mică. Proiect al training-ului
cu învăţătorii……………………………………………………………………………………………………………………………………..74
Tamara Cerbușca Congresul al XXXI-lea al cadrelor didactice din România și al cadrelor didactice
Angela Cutasevici române de peste hotare. Constanţa, 27-31 august, 2010. Cronică consemnată
Viorica Morcov de membrii delegaţiei la Congresul AGIRo………………………………………………………………………………………79
Mariana Marin Imnul învăţătorilor…………………………………………………………………………………………………………………………..79
Medalia de aur a cadrelor didactice este la Institutul de Știinţe ale Educaţiei, Chișinău……..80
Ministrul Educaţiei L eonid Bujor alături de cadrele didactice la Congres………………………………81
Grigore Vieru și Ziua Limba Noastră cea Română elogiată la Congres…………………………………..82
Mariana Marin Competenţa profesională începe cu lectura activă a cărţilor de specialitate.
Educaţia, profesorul și vremurile de Gabriel Albu…………………………………………………………………………..83
Lucia Sava Personalitatea cadrului didactic – factor important al eficienţei și succesului în învăţare….85