Archive for Octombrie 25th, 2010

Am aparut! Octombrie 2010 Tainele competentei

Posted in Prezentare Revista | No Comments »

Coperta Octombrie
Învăţător și cercetător
Sorin Cristea Rolul finalităţilor educaţiei în cadrul proiectării pedagogice curriculare.
Vasile Flueraș Pedagogia contemporană – pedagogia formării de competenţe.
Pavel Cerbușca Formarea la elevi a competenţelor cu caracter de integrare.
Larisa Barlot-Iepuraș Consilierul, o persoană care determină atitudini.
Larisa Barlot-Iepuraș Profilul psiho-profesional al bibliotecarului competent
Forum
Nelea Globu Practica pedagogică – un mod eficient de formare a competenţelor profesionale
Svetlana Sârbu Formarea competenţelor teoretice prin metode activ-participative
Elena Dorina Drăniceanu Competenţele generale la limba română. Perspective ale curriculumului școlar
din România
Ferdinand Oliva, Liuba Oliva Dezvoltarea competenţei de realizare a compoziţiilor plastice
din genul peisagistic. Secvenţe metodologice
Elena Baltariu Comunicarea – competenţa cheie a școlii.
Laurenţiu Bădicioiu Competenţa – brăţară de aur?
Lidia Buruiană Noţiunea de competenţă în studiu.
Grigorica Stănuţă Competenţa emoţională.
Bune practici
Svetlana Cocoș Succesul / insuccesul școlar și igiena învăţării.
Angela Curaciţchi Организация воспитательного процесса младших школьников
через активные формы взаимодействия.
Ludmila Nemerenco Arborele biblic și testul arborelui.
Silvia Cricovan Cunoașterea elevului – bază motivaţională obiectivă în procesul instructiv..
Neli Galanina Обучение первоклассников грамотному письму (из опыта работы).
Oxana Putina Родительское собрание на тему: «Здравствуй, школа!».
Elena Mititel Работа над словами с непроверяемыми написаниями.
Tamara Fiodorova Интеллектуальная игра по русскому языку «Брэйн-Ринг».
Iia Lahtina Урок по познанию мира на тему: «Дыхание».
Învăţător și diriginte
Tamara Lenţa Serbarea lampioanelor.
Tatiana Buza „În ospeţie la bunici”. Scenariul matineului literar-muzical.
Elena Caţer Educaţia economică – o datorie, responsabilitate, un obiectiv major al timpului.
Galina Stratulat Excursia tematică – o modalitate concretă de îmbogăţire a cunoștinţelor
și realizare a educaţiei
Maria Neamţu Respectul faţă de sine și faţă de ceilalţi.
Stepanida Prisăcari Tainele cărţii. Proiect tematic de grup.
Școala prietenoasă
Tatiana Nagnibeda Școala prietenoasă a copilului: azi și întotdeauna.
Nicolae Fedoreţ O școală pro-europeană – școala secolului al XXI-lea.
Parteneriat educaţional
Rodica Agafian Formarea competenţelor la elevii de vârstă școlară mică. Proiect al training-ului
cu învăţătorii.
Tamara Cerbușca Congresul al XXXI-lea al cadrelor didactice din România și al cadrelor didactice
Angela Cutasevici române de peste hotare. Viorica Morcov, Constanţa, 27-31 august, 2010. Cronică consemnată de membrii delegaţiei la Congresul AGIRo.
Mariana Marin
Imnul învăţătorilor. Medalia de aur a cadrelor didactice este la Institutul de Știinţe ale Educaţiei, Chișinău.
Ministrul Educaţiei L eonid Bujor alături de cadrele didactice la Congres. Grigore Vieru și Ziua Limba Noastră cea Română elogiată la Congres.Mariana Marin Competenţa profesională începe cu lectura activă a cărţilor de specialitate. Educaţia, profesorul și vremurile de Gabriel Albu.
Lucia Sava Personalitatea cadrului didactic – factor important al eficienţei și succesului în învăţare.