Archive for August, 2010

AM APARUT! SUNT REVISTELE! PENTRU ABONATII CENTRULUI - VA INVITAM!

Posted in Prezentare Revista | No Comments »

AUGUST, NR.4 (8), 2010.

Posted in Prezentare Revista | No Comments »

Coperta Iunie
Cuprins
Editorial
Mariana Marin Cartea recomandată sau pâinea de la iepure…………….4
Vlad Pâslaru Netrecătoarea valoare a lecturii………………………………………..5
Larisa Barlot L’importance du livre et de sa lecture dans la petite enfance…………………………6
Diana Adam Agonia lecturii………………………………..8
Aliona Caduc Povestea lecturii cu ciocolată……………………………………..9
FORUM: Trăim într-o societate informaţională. Avem nevoie de a citit cărţi?………………………………..10
Învăţător și cercetător
Viorelia Lungu Impactul lecturii în dezvoltarea personalităţii beneficiarului educaţional……………………… 8
Mariana Marin Lectura în doi – modalitate de evaluare reciprocă a competenţei de lectură……………….. 14
Angela Curaciţchi Организация и проведение групповой работы с учащимися начальной
школы (на уроках познания мира)………………………………………………………………………………18
Iia Lahtina Работа над словарем младшего школьника…………………………………………………. 24
Bune practici
Daniela Parpală Modalităţi de stimulare a lecturii la clasele I-IV…………………………………26
Dănuţ Parpală Formarea gustului pentru lectură în familie……………………………………… 28
Cornelia Popescu Pledoarie pentru lectură………………………………………………………………… 29
Iulia Sîrbu Copilul, familia și lectura………………………………………………… 30
Silvia Ceban Cartea sau televizorul / calculatorul? De ce?……………………………………………….. 32
Elena Popa Prima noastră carte realizată în proiectul de grup………………………………………. 33
Aliona Mustea Modalităţi de formare a deprinderilor de lectură……………………………… 34
Mariana Marin Didactica lecturiI. Training pentru învăţători…………………………………….. 35
Galina Stratulat O întâlnire cu poetul Vasile Romanciuc……………………………………………………… 39
Aurelia Trifan Popas în lumea poveștilor lui Petre Ispirescu. …………………………………………………….41
Aliona Focşa Cartea – pâinea sufletului …………………………………………………………. 43
Tamara Cerbuşcă Cel mai bun cititor…………………………………………………………………………….. 44
Tamara Cerbuşcă Tainele cărţii……………………………………………………… 46
Stănuţa Grigorică Cartea virtuală, o soluţie în criza lecturii?……………………………………… 50
Elena Baltariu Lectura la școlarii mici………………………………………………………. 52
Livia Vieru Хлеб – драгоценность нашей жизни …………………………………….. 54
Oxana Putina Спортивно-интеллектуальная игра «Зов джунглей»………………………. 55
Învăţător și diriginte
Nina Şalalis «Школа – дом чудес» (классный час во 2 классе)…………………………………….. 57
Iana Ciobanu Psihocorecţia anxietăţii școlare la elevii de vârstă școlară mică……………………………. 59
Elvira Mihalache Bucuria temelor pentru acasă…………………………………………………… 63
DEX Avem permisiunea de a greși? Categoric, nu!………………………………… 64
MANAGEMENT ŞCOLAR
Elena Cepraga Noile tehnologii – elemente necesare ale unei lecţii calitative și productive………………. 65
Tamara Şevciuc Педагогическая мастерская – совместный путь к успеху…………. 68
ŞCOALA PRI ETENOASĂ
Daniela State O școală prietenoasă – Liceul teoretic cu profil de arte „Mihail Berezovschi”, mun. Chișinău. 70
Nelea Globu Colegiul pedagogic «Vasile Lupu», Orhei……………… 71
Mariana Marin Viitorul învăţământului primar este asigurat de cadre bune… ……..74
Valentina Gaiciuc Scrisoare metodică. O șansă activă pentru învăţământul primar în anul de studii 2010-2011……..75
Ionel-Cătălin Diaconu Presa școlară între tradiţie și modernitate………………… 80
PARTENERIAT EDUCAŢIONAL
Anatol Petrencu Centrul de studii transilvane: școala de vară, ediţia a VI-a……………. 83
Echipa de creaţie Prezentare de carte………………………………. 86
Mariana Marin Metafora învăţătorului aflat între Prutul cu trup rupt………….. 87
Publicaţia este înregistrată la Camera
Înregistrării de Stat nr. 1009600020468
din 10.06.2009

Tehnoredactare și machetare computerizată:
Valeriu Cavcaliuc,
Mariana Marin
Coperta: Vitalie Coroban
© Învăţătorul Modern
Redacţia: str. Doina 113 A-2, or. Chișinău,
Tel. 069232897, 93 17 17
www.invatatorulmodern.star.md
E-mail: invatatorulmodern@gmail.com
E-mail pentru publicaţii în limba rusă:
acuracitchi@mail.ru
Tipar: SC „Elan Poligraf” SRL
str. Mesager, 7, or. Chișinău.

TAINELE COMPETENŢEI

Posted in PERSPECTIVE - PROPEDEUTICA, Prezentare Revista | No Comments »

GENERICUL NUMĂRULUI 5 (9) OCTOMBRIE 2010:
Dragi prieteni ai Revistei Învăţătorul Modern!
Genericul numărului de octombrie este…
TAINELE COMPETENŢEI

Editorial: METAFORA COMPETENŢEI
Genericul numarului de octombrie 2010 TAINELE COMPETENTEI
Scriem in numarul urmator despre
Competenta, Elemente de competente,
Competente transversale, transdiciplinare,
Competente specifice si subcompetente!
Tot ce stiti si incercati sa descoperiti in Tainele Competentelor.