Archive for Iunie, 2010

Cerinte specifice pentru redactarea articolelor

Posted in CERINTE FATA DE ARTICOLE | No Comments »

CERINŢE SPECIFICE PENTRU ARTICOLE
Textul articolului dimensiuni standard: 12 TNR / 1,5 / 2X2X2X2
Bune Practici
Proiecte didactice (secvenţe) ale lecţiilor
Materiale didactice confecţionate (fotografiate, scanate la cea mai bună calitate) cu explicarea paşilor tehnologici
Fotografii educaţionale (metode în imagini) cu explicarea conţinutului
Fotografii sau scheme de panouri, planşe demonstrative confecţionate de D-stră, cu explicaţii şi recomandări.
Învăţător şi diriginte
Sugestii metodologice de organizare a activităţilor extradidactice, a excursiilor, a cercurilor, a întâlnirilor cu scriitorii, a concursurilor, a şedinţelor cu părinţii
Scenarii ale serbărilor şcolare (cu indicarea autorilor poeziilor, cu indicarea cuvintelor, autorilor cântecelor folosite (e de dorit şi notele muzicale sau resursa web (linkul) la crea poate fi găsită melodia)).
Forum
Participant-forum: Se prezintă un răspuns succint (până la 10 enunţuri) la întrebarea anunţată prealabil.
Expert-forum: Dacă întrebarea-polemică anunţată la rubrica Forum este problema D-stră de cercetare, atunci puteţi să ne expediaţi un articol detaliat cu indicarea referinţelor bibliografice.
Învăţător şi cercetător
Materiale examinate din punct de vedere ştiinţific, cu exemplificări ale demersului experienţial de la clasă, cu elemente de originalitate, cu studii individuale asupra problemei, structura fiind aproximativ următoarea: actualitate, definirea problemei, ipoteză, descrierea elementului de noutate, obiective, experienţe, recomandări, concluzii, etc.
Cuvinte-cheie (până la 6 cuvinte)
Rezumate în limbile română şi franceză, engleză (în volum de pînă la 200 de cuvinte);
Recenzie externă sau internă semnată de un specialist avizat în domeniul respectiv, deţinător al titlului ştiinţific (dr., dr. hab.) şi confirmarea semnăturii în modul stabilit.
Atelier didactic
Descriere unor metode, tehnici, forme de organizare propuse de în genericul revistei, după următorul algoritm:
Denumirea metodei, obiectiv, resurse, procedura de organizare şi descrierea impactului, după posibilităţi se prezintă şi fotografii.
Până la 15 enunţuri.

Referinţe bibliografice:
a) revistele şi culegerile de articole: numele autorilor, titlul articolului, denumirea revistei (culegerii) cu abrevierile acceptate, anul ediţiei, volumul, numărul, paginile de început şi sfîrşit (ex.: Rigas D.A., Esgood E.E. Preparation and properties of the phytohemaglutinin of Phaseolus vulgaris // J.Biol. Chem. - 1955. - Vol. 212. - p. 607-615);
b) cărţile: numele autorilor, denumirea completă a cărţii, locul editării, anul editării, numărul total de pagini
Lista referinţelor trebuie să se încadreze în limite rezonabile. Nu se acceptă referinţe la lucrările care nu au ieşit încă de sub tipar. Articolele prezentate fără respectarea stilului şi a normelor gramaticale, precum şi a cerinţelor expuse anterior, vor fi respinse.
Figurile, fotografiile şi tabelele se plasează nemijlocit după referinţa respectivă în text.
Fotografiile trebuie să fie de calitate bună. Sub figură sau fotografie se indică numărul de ordine şi legenda respectivă.
Tabelele se numerotează şi trebuie să fie însoţite de titlu. În text referinţele se numerotează prin cifre încadrate în paranteze pătrate, de exemplu: [2], [5-8], şi se prezintă la sfârşitul articolului într-o listă aparte în ordinea apariţiei lor în text.
Responsabilitatea privind justeţea şi veridicitatea materialelor prezentate revine autorilor.
Articolul (5-10 pagini) trebuie scris clar, succint, fără corectări şi să conţină data prezentării.
Materialul cules la calculator în editorul Word se expediază la adresa revistei Învăţătorul Modern: invatatorulmodern@gmail.com, redactor-şef Mariana Marin, doctor în pedagogie.
Se completează fişa de autor (a se vedea pagina 3).

Atenţie: Materialul se examinează de către echipa de creaţie / membrii onorifici şi cu două săptămâni înainte de apariţia revistei (de obicei apare pe data de 20 a lunii de ediţie: iunie, august, octombrie, decembrie, februarie, aprilie) se anunţă aprobarea prin cuprinsul postat pe blogul revistei www.invatatorulmodern.star.md.
N.B. La solicitarea autorului se eliberează adeverinţă de publicare (scanată, prin e-mail sau în versiune originală) a materialului, dar nu înainte de postarea Cuprinsului pe blog.
N.B. Rezultatele concursurilor de fotografii, de obicei sunt expuse pe coperta revistei. Se admit fotografii realizate în şedinţe-foto speciale, cu tehnologii performante (pentru a nu întâmpina probleme poligrafice).
Elementul creativ şi originalitatea este cel mai bun secret pentru a câştiga concursul.

AM APARUT!

Posted in Prezentare Revista | No Comments »

Iunie…INVITAM TOTI ABONATII SA-SI RIDICE REVISTELE DE LA NOI… si de la Posta Moldovei

Bucuria lecturii

Posted in PERSPECTIVE - PROPEDEUTICA | No Comments »

GENERICUL NUMĂRULUI 4 (8) august 2010:
Dragi prieteni ai Revistei Învăţătorul Modern!
Genericul numărului de august este…
BUCURIA LECTURII
generic

Editorial: Câte şi ce fel de cărţi citesc învăţătorii? Topul cărţilor citite.
Forum: Trăim într-o societate informaţională. Avem nevoie de a citi cărţi?
În ce mod putem să convingem pe cineva ca să citească?
Învăţător şi cercetător:
• Un mit fals: moartea lecturii.
• Baia de lectura - un pas important in stimularea lecturilor.
• Drumul spre lectură – un drum spre Mecca.
• În ce mod orientăm elevii să aleagă o carte?
• O carte pe lună.
• Există problema lecturii?
• Copilul, familia şi lectura.
• Motivaţia pentru lectură.
• Gustul pentru lectură.
• Lectura ca act de comunicare.
• Agenda de lectură.
• Educaţia literar-artistică.
• Atitudinea faţă de lectură.
Bune practici: Sugestii metodice, secvenţe de lecţii, şedinţe cu părinţii dedicate valorii cărţii, culturii de a citi.
Învăţător şi diriginte:
• Ora de dirigenţie: Cartea. Citeşte! Cititul nu dăunează sănătăţii. Invitaţie la valsul lecturilor. Paşi mărunţi, dar siguri, către minunata lume a cărţilor. Biblioteca, spaţiu de lectură şi creaţie
• Activitate extradidactică: Pro Lectura! Concursuri, recitaluri, matinee.
Atelier didactic nr. 1 – Tehnici de dezvoltare a interesului pentru lectură.
În ce mod învăţăm elevii să aleagă o carte?
Atelier didactic nr. 2. – Prima noastră carte realizată în proiectul de grup (descrierea proiectului de grup şi a produselor obţinute)
Concurs foto: Bucuria lecturii. Lectura în familie. Lectura în doi. Lectura la mare. Lectura la munte. Lectura oricând! Învăţătorii citesc. Copiii în curte citesc. Copiii citesc adulţilor.

REVISTA ÎNVĂŢĂTORUL MODERN - OBIECT DE COLECŢIE PROPRIE

Posted in Prezentare Revista | No Comments »

Învăţătorul Modern la 1 an!
Şi cică era odată ca niciodată că de n-ar fi nu s-ar povesti… Demult, tare demult… 365 de zile în urmă, iată că pe meleagurile Moldovei a apărut o revistă. De unii multaşteptată, de alţii benevenită şi de unii… de ispită.
Aşa începe povestea unei tinere reviste care, fiind creată, a reuşit să ajungă în sens direct la inimile cititorilor săi.
Dragă cititorule, te vom dezamăgi un pic, deoarece finalul poveştii nu-l vom auzi degrabă. De ce? Pentru că ne dorim o poveste frumoasă, de durată. Pentru că Ilene Cosânzene şi Feţi Frumoşi vom mai întâlni pe paginile revistei noastre. Tot felul de întâmplări fericite şi mai puţin fericite… şi acestea sunt contentele unei publicaţii.
La un an ne întrebăm: ce am reuşit? Răspundem simplu, dar cu mândrie – 6 numere!
- Ce este pentru noi Revista Învăţătorul Modern, pentru cei care o creăm?
M.M. Este visul împlinit! Este cea, fără de care nu-mi imaginez viitorul! Este spaţiu în care înot cu uşurinţă! Este Catedra de care nu mă voi despărţi niciodată. Învăţătorul Modern este Jurnalul de suflet!
- Prin ce se deosebeşte Revista Învăţătorul Modern de oricare alta?
M.M Mai întâi de toate, răspundem foarte clar – nota de originalitate îi aduce farmecul fiecărui Om însă, prin existenţa noastră, nu încercăm a face concurenţă anumitor reviste, prin căutarea soluţiilor de depăşire.
Concurăm cu noi înşine, iar acesta este cel mai drastic element competitiv, şi, bineînţeles – cel mai plăcut: să afli de fiecare dată că poţi fi mai bun. Deosebirea totuşi este prin faptul că suntem o revistă pentru o specialitate concretă – pentru treapta primară de învăţământ.
În acelaşi timp avem constatări plăcute, căci interesul pentru materialele revistei noastre apare şi în rândurile altor pedagogi, vis la care am pretins.
Iar experienţa colegilor noştri nu poate fi comparată cu a noastră, din simplul fapt că suntem la început de cale şi avem multe de învăţat. În faţa profesioniştilor – jos pălăria!
- Cum se descurcă din punct de vedere financiar o revistă de abia nascută, pe o piaţă care a suferit enorm de pe urma crizei?
M.M. Adevărul este că şi revista a apărut pe timpul crizei, în 10 iunie, 2009. Din experienţa financiară pe care o are revista putem rezuma cu un offf! Destul de dificil, întrucât costurile tipografice cresc la fiecare evoluţie a bancnotelor străine raportate leului nostru. Aici şi ispitele: calitatea ne place, tipografii înţeleg… şi preţul creşte. Nu avem altă soluţie! Ne îmbrăcăm a câta oară în acea veche, dar plăcută haină a entuziasmului şi mergem înainte! Suntem optimişti, dar şi foarte prudenţi ca să credem că fără ajutorul cititorilor putem rezista. Doar susţinerea constantă a pedagogilor poate salva revista de la anumite probleme financiare.
- Ce credem că ne-a reuşit cel mai mult în acest proiect de revistă?
- Timp de un an am reuşit să avem câte 35 de articole în fiecare număr al revistei, iar dacă facem un bilanţ – sunt circa 150 de articole în 6 numere.
Cele mai solicitate articole pentru autori sunt „Bunele practici”, „Învăţător şi diriginte” precum şi „Învăţător şi cercetător”.
Cititorii apreciază bunele practici, scenariile şi activităţile extracurriculare. Un spectru clar de răspunsuri oferă rubrica „Forum”, dar şi „Atelier didactic”.
La un an constatăm împreună că revista este obiect de colecţie proprie.
- Ce proiecte avem pentru dezvoltarea revistei?
Lansări de reviste în mai multe raioane, întâlniri, discuţii, extinderea numărului de abonaţi, descoperirea şi valorificarea talentelor pedagogice.
- Ce este pentru comunitate revista Învăţătorul Modern? Un sondaj de opinie realizat recent ne conturează următoarele păreri:

Vlad PÂSLARU, doctor habilitat în pedagogie, profesor universitar,
Institutul de Ştiințe ale Educației

Revista Învăţătorul Modern este pentru mine, întâi de toate, un act de cultură, ca și orice altă tipăritură de calitate, reprezentând un spațiu de cultură pedagogică care se adresează mereu cititorilor pentru perfecționare profesională și colaborare. Apoi este și un important mijloc de comunicare și diseminare a valorilor științelor educației și practicii educaționale pe segmentul învățământului primar, care, deși cel mai important, era tot mai puțin reprezentat în ultimul timp de mass-media pedagogică.
Mă bucur că fondatorii au reușit să facă o revistă care nu se adresează învățorilor ca un mentor sever și scolastic, precum o fac încă atât de multe publicații pedagogice și șefi din învățământ, ci o revistă prieten al învățătorilor, o revistă care descoperă valori, promovează valori și îndeamnă la colaborare profesională și desăvârșire umană.
Mergând pe această cale, sunt sigur că revista va ajunge să-și serbeze și aniversarea de zece, apoi și de o sută de ani!
*****
Prof. Diana ADAM, Şcoala de Arte şi Meserii „Vasile Alecsandri”, comuna Corbu, Jud. Constanţa
În spaţiul culturii române contemporane, revista Învăţătorul modern ocupă un loc de prima importanţă. Luptându-se cu nefaste injoncţiuni ale dârguitorilor ideologici, Învăţătorul modern a reuşit să desfaşoare o activitate benefică în sfera culturii, de sprijinire a valorilor autentice, de încurajare a dezbaterilor de idei şi a spiritului critic. Importanţa naţională a revistei rezultă şi din componenţa echipei redacţionale. Autoritatea intelectuală a Învăţătorului modern şi prestigiul de care se bucură sunt datorate atât personalităţii colaboratorilor cât şi capacităţii de a se implica în toate evenimentele semnificative ale vieţii culturale. Ea însăşi a generat evenimente organizând dezbateri cu ecouri multiple în rândul cititorilor, iniţiind anchete, interviuri, angajându-se în polemici pe teme de larg interes, orientând atenţia publicului spre adevăratele valori culturale. La Mulţi Ani!
*****
Nicolae SILISTRARU, doctor habilitat în pedagogie, profesor universitar
Revista „Învăţătorul modern” este o deschidere de bun augur pentru învăţământul preuniversitar şi este un prilej pentru toţi cei care încearcă să-şi demonstreze experienţele pedagogice cotidiene şi în acelaşi timp un arsenal bogat de materiale pentru cei ce activează în primii ani în domeniu. E îmbucurător faptul că la această revistă au reacţionat prompt şi cadre didactice din România cât şi cadre didactice din Republica Moldova, dar fiind implicaţi unii profesori universitari care în colaborare cu învăţătorii au reuşit într-un an să spună învăţământului că începutul începuturilor porneşte la grădiniţă şi în clasele primare. Timp de un an s-au ataşat acestei reviste mulţi colaboratori, care credem că este un început cu perspective de îmbunătăţire a învăţământului în Republica Moldova.
*****
Prof. Gabriel ALBU, dr. ped.
Universitate de Petrol-Gaze din Ploieşti

O revistă se identifică – în principiu – cu influenţa pe care o are într-un anumit spaţiu şi un anumit timp culturale.
Pare că în ultimul timp, în condiţiile libertăţii de exprimare şi de creaţie, au apărut (foarte) multe reviste. Ele au umplut piaţa şi îşi dispută potenţialii cititori. Revistele se expun riscului de a nu fi citite, de a fi doar răsfoite, de a-şi coborî sau chiar de a-şi compromite calitatea intrinsecă. Prin urmare, devine esenţial să se menţină şi să îşi susţină nivelul calitativ, profunzimea, spiritul viu al dezbaterii, profesionalismul, provocarea cultural-ştiinţifică.
Apoi, o revistă mai înseamnă şi viaţa care se dăruieşte pentru apariţia ei. Mai concret, ea înseamnă jertfă, sacrificiu, consum energetic şi de timp, încordare, stres, dar şi bucuria lucrului dus până la capăt şi bine făcut. Pe scurt, este vorba de oamenii echipei de profesionişti care lucrează şi veghează la păstrarea calităţii ştiinţifice şi culturale, dar şi la integritatea ei morală.
Colectivul redacţional este inima unei reviste. Pe umerii lui apasă o mare şi delicată responsabilitate. Membrii lui au nevoie să colaboreze, să evalueze, să se consulte, să decidă, să rişte. De calitatea şi de relaţiile dintre ei depinde – în mare măsură – calitatea şi prestigiul unei reviste (cu atât mai mult, a unei care serveşte educaţia şi formarea tinerei generaţii).
În al treilea rând, o revistă mai înseamnă colaboratorii ei; cei care creează, scriu, lansează ipoteze, prezintă situaţii experimentale, supun atenţiei experienţa lor profesională şi umană, formulează proiecte, puncte de vedere, fac schimb de bune practici etc.
În al patrulea rând, o revistă înseamnă cititorii ei. Este important ca aceştia să-i fie cât mai aproape şi cât mai fideli, să creadă în ea (chiar şi atunci, sau tocmai atunci, când îi merge mai greu) şi să o susţină.
Toate acestea, cât vor fi împreună, vor asigura longevitatea unei reviste; rezistenţa ei în timp. Va avea o voce demnă de luat în seamă, va cristaliza direcţii de evoluţie şi de schimbare, va crea o conţiinţă a comunităţii ştiinţifice şi culturale.
Fie ca revista Învăţătorul modern să se bucure - etern – de toate acestea. La un an de la prima ei apariţie, ea înseamnă încă o provocare, dar şi o promisiune. Este esenţială trăinicia ei, forţa ei de a avea mereu ce spune, de a putea – atât cât de mult se poate – să nu facă compromisuri în faţa constrângerilor surselor de finanţare şi a unor raţiuni exterioare celor ştiinţifice şi culturale, de a-şi păstra dreptul de a spune ceea ce crede că merită spus.
Acum, la un an, îmi doresc foarte mult ca revista să aibă câţi mai mulţi cititori, să îi încânte cu paginile sale, să aibă cât mai mulţi şi fideli prieteni.
LA MULŢI, MULŢI ŞI PRESTIGIOŞI ANI!
*****
Înv. Claudiu şi Cornelia PURCEL, Şcoala Generală Pilu, loc. Chişineu-Criş, jud. Arad, România
Suntem încântaţi că am reuşit să citim articolele din această revistă. Pentru noi este ca un ghid, care contribuie la perfecţionarea noastră ca şi cadre didactice. Articolele publicate arată faptul că oamenii dedicaţiei acestei profesii sunt ei înşişi profesionişti. Vă dorim viaţă lungă plina de succese. LA MULŢI ANI!
*****
Drd. Vasile FLUERAŞ, Universitatea „Babeş-Bolyai”, Institutor - Liceul Teoretic „Avram Iancu”,
Cluj – Napoca, România

Sunt un nou cititor şi colaborator al revistei. Am primit recent revista – acasă la Cluj-Napoca. În urma lecturii am următoarele impresii: 1. hârtie de calitate; 2. grafică excelentă; 3. diversitate de conţinuturi; 4. studii de calitate; 5. experienţe împărtăşite cu sinceritate, căldură şi profesionalism; 6. revista are identitate şi un superb redactor-şef.
Tinând cont că ne dorim colaborare constat şi unele nevoi: câteva pagini pentru recenzii de carte; interviuri cu personalităţi; rubrica pentru anunţuri legate de cursuri, simpozioane, conferinţe, aniversări, etc., medalion dedicat prezentării unei şcoli din Republică.

*****
Înv. Aliona FOCŞA, grad didactic II,
Liceul Teoretic Mihai Eminescu, Căuşeni.

La ceas aniversar,
Deşi eşti mic, un an,
Modest sărbătoreşti,
Căci EŞTI ca să munceşti.
Pe toţi pe jar îi pui.
Din ce ştim - tu aduni
Şi ceea ce-i concret
Ne scrii Tu - nţelept.
Din poze învăţăm:
Ce să organizăm,
Cum clasa să-mbrăcăm
Şi ce aspect să-i dăm.
Idei ne vin cu mii
Şi picii-s mai zglobii.
Ţie îţi MULŢUMIM
Şi MULŢI ANI îţi dorim!!!
*****
Înv. Rodica BUSUIOC-POJOGA, grad didactic II dir. adj., Şcoala primară nr. 32, mun. Chişinău
„Pentru a forma generaţiile tinere, ale vremii de mâine, noi dascăli, trebuie în primul rând să ne înnoim veşnic odată cu ele” (G. Diaconu)
Această afirmaţie m-a făcut să pornesc în căutarea noilor cunoştinţe, experienţe. Chiar din primele numere, revista „Învăţătorul modern” a reuşit să-mi suscite curiozitatea profesională, de aceea aştept cu nerăbdare apariţia unei noi ediţii, fiind o revistă utilă, în care oricând poţi găsi răspuns la multiple întrebări.
Mă ajută să fiu în pas cu inovaţiile educaţionale, iar bunele practici ale colegilor îmi sunt de real folos în activitate.
Cred că orice cadru didactic din învăţământul primar trebuie să aibă „Învăţătorul modern” pe biroul său, pentru a creşte profesional şi a fi sigur pe puterile proprii.
„Învăţătorul Modern” e ca un soare darnic care va genera cu siguranţă raze rodnice printre învăţători, or, un proverb spune „O lumânare nu pierde nimic din lumina sa, dacă aprinde mai multe lumânări”. Sincere mulţumiri echipei redacţionale, căreia îi doresc entuziasm, perseverenţă în continuare! La mulţi ani, revistă dragă!
*****
Înv. Valentina GORODENCO, grad didactic II,
Liceul Teoretic Mihai Eminescu, Căuşeni

A rămas în urmă un an de studii, şi aceasta călăuză cu nume frumos „Învăţătorul modern” m-a ajutat timp de un an cu neobosită maiestrie profesională şi fascinantul talent al întregii echipe, să înţeleg neînţelesul şi să pătrund nepătrunsul. M-aţi ajutat să găsesc pas cu pas cărarea îngustă spre sufletul enigmatic al elevului. Să dea Domnul ca lumina luceafărului cunoştinţei să lumineze cărările necunoscute şi anevoioase ale Învăţătorului Modern.
Mult respect şi urări de prosperitate! La mai mult şi la mai mare!
*****
Înv. Olga GODOROJA, grad didactic I,
Liceul Teoretic Mihai Eminescu, Căuşeni

În astfel de zi frumoasă,
Noi cu toţii îţi dorim:
STABILITATE!!!-
Căci aceasta o simţim!
Sfat, îndemn, idee nouă -
Ochi să vezi, urechi s-auzi,
Multe lucruri importante,
Să ne-nveţi şi să le-asculţi… Învăţat, elev, părinte,
Parteneriat, proiect,
Diriginte… Fii atent!…
Celor care ţi-au dat viaţă,
Sănătate le urăm,
Baftă şi Prosperitate,
Noi în suflet Le purtăm!
Dacă îţi doreşti ceva din tot sufletul, întregul Univers conlucrează la îndeplinirea dorinţei tale. Să sperăm că tot ce-ţi doreşti să se realizeze, Scumpule Nostru „Învăţător Modern”! Cu înalt respect!

****
Cu paşi mici spre mari realizări…
Înv. Tamara CERBUŞCĂ, grad didactic I,
Liceul Teoretic Orizont

Revista „Învăţătorul Modern”, asemeni unui copilaş multaşteptat, a apărut pe această lume acum un an, stârnind curiozitatea şi admiraţia celor din jur. Între timp, făcând primii paşi „Învăţătorul Modern” a păşit pe terenuri noi, ajutată fiind de cei ce credeau şi încă cred în ea. Acum putem prognoza un viitor mai mult ca strălucit, dat fiind efortul depus pentru succesul fiecărei ediţii şi importanţa acordată fiecărui detaliu. Anume ambiţia, perseverenţa, capacitatea de muncă şi spiritul de echipă garantează satisfacţia spirituală a cititorilor în viitor. Vă mulţumim că aţi apărut, că existaţi şi ne faceţi viaţa mai colorată. La mulţi ani!
*****
Înv. Nina MÎNDRU, grad didactic superior, Gimnaziul Mihai Eminescu, or. Orhei
Revista Învăţătorul Modern este pentru mine… publicaţia de căpătâi a învăţătorului modern, soarele generos ce răspândeşte dăruire, inspiraţie, optimizm şi creativitate sporită în pas cu procesul de modernizare a învăţământului. Din filele prietenoase ale revistei Învăţătorul Modern receptăm profesionalismul şi energia pozitivă pe care o emană redactorul-şef Mariana Marin.
Prin intermediul acestei Doamne distinse care arde mereu, învăţătorii neamului se simt într-un laborator de creaţie, într-un măreţ templu al cunoaşterii şi menţinerii verticalităţii profesionale. Temele abordate în acest tezaur acoperă multe din necesităţile învăţătorului şi sunt un suport valoros, un progres în domeniul învăţământului.
Cu ocazia jubileului de un an urez tuturor celor implicaţi în valorificarea revistei Învăţătorul modern multă sănătate încununată cu speranţă, fie ca flacăra inspiraţiei cititorului să ardă mereu. Să plouă şi în continuare cu mesaje eficiente şi salvatoare pentru cadrele didactice. Cartea de căpătâi a învăţătorului să rămână acel far luminos şi proaspăt mereu, călăuză veşnică întru propăşirea ţării.
*****
Înv.Angela CUTASEVICI, grad didactic superior, Liceul Teoretic Gh. Asachi, mun. Chişinău
Învăţătorul Modern pentru mine este o rampă de lansare a ideilor inovative, un spaţiu al valorilor educaţionale, un promotor al noilor tendinţe în pedagogie.
Deschisă mereu spre schimbare, perfecţionare, această revistă vine în întâmpinarea orizontului de aşteptare al fiecărui pedagog, constituind actualmente prin faptul că este singurul editorial destinat treptei primare, o veritabilă „Arca lui Noe”.
Mulţumim foarte mult tuturor participanţilor acestui sondaj! Promitem să fim aşa cum ne doriţi! În numele echipei de creaţie – Mariana Marin - editor-şef