Archive for Martie, 2010

Adresa noastra

Posted in Prezentare Revista | No Comments »

e-mail: invatatorulmodern@gmail.com
MD 2059
or, Chsinau, Republica Moldova,
str. Doina, 113 A, of.2
telefon fix Chisinau: (00373) 22 931717

APRECIEZ GUSTUL CELOR CARE NE SUSŢIN SAU… DESPRE PARTENERII NOŞTRI

Posted in PAGINA DE EDITOR, REFLECTII DESPRE REVISTA | No Comments »

Mariana Marin

  Când zic partenerii, am pretenţia de a expune ideea unor afaceri. Asiduă dar şi cu o grija mare pentru cuvântul dat, încerc să promovez, de facto, ideea oamenilor cu suflet mare, a celor care ne inspiră spre noi puteri, a persoanelor care nu se întreabă de costul unor servicii, dar care insistă asupra calităţii. O concepţie pretenţioasă este astăzi ideea parteneriatului educaţional. Ne întrebăm de ce am avea nevoie azi de parteneri şi răspundem foarte clar: pentru a ne convinge că ceea ce facem este o valoare! În cele din urmă ne obligăm, observaţi nu ne obligă nimeni, să relevăm aspectul pozitiv a celor care ne sprijină.
  Apropo, zilele acestea nu ştiu ce m-a determinat să mă identific cu sloganul „Apreciez gustul celor care mă plac”. Colegul meu Ion Bădoi, director la „Opinia Teleormanului” avea să-mi comenteze starea puţin obraznică în felul următor: „Superba modestie şi cochetărie feminină! Aveţi perfectă dreptate, doamnă!”. Şi puţin mai înainte ziceam că nu prea mă interesează ce gândesc alţii despre mine, dar de fapt, sunt un fir al neamului nostru, care interferează cu glasului satului, anume vocea care te modelează, căci omul tradiţiei ştia ce spune, atunci când a izbucnit replica demult devenită simbol pentru unii şi osândă pentru alţii. Sper că gândurile nu m-au dus prea departe de parteneri. Tocmai avea să destăinuiesc acest mister al partenerului, care are un gust fin în alegerea prietenilor.
  Editura Cartier. O instituţie care merită graţia oricărui cetăţean din Republica Moldova pentru promovarea culturii şi valorificarea bogăţiei spirituale a poporului nostru. În acelaşi timp a găsit de cuviinţă să ne sprijine necondiţionat în debutul nostru editorial, prin sfaturi concrete, designul copertei şi aprecierile stimulative.
  Ziarul Făclia. Un prieten de zile mari. Colegi de suflet, care ne-au susţinut şi au lăudat intenţia. Vorba Dlui Tudor Rusu, redactorul şef: „Trebuie să vă susţinem, că doar sunteţi ca nişte copilaşi… şi cum să nu ajuţi un copil care învaţă să meargă, e o datorie omenească, dar mai ales pe Mariana care e prietenul Făcliei”. Ce să mai comentezi în asemenea sfaturi? Îi mulţumeşti Domnului, dar şi mamei care m-a adus pe această lume ca să fiu apreciată şi susţinută.
  Centrul Educaţional Pro Didactica. Dacă ne-am gândit vreodată că alternativa este alternativă, iertaţi-mi tautologia intenţionată, atunci în cadrul CE Pro Didactica e aberant să apreciezi instituţia ca o anexă a învăţământului. Un centru care susţine în permanenţă sistemul educaţional din Republica Moldova cu cea mai vrednică orientare pro-europeană, este o echipă care vibrează în inima fiecărui pedagog, apreciem, în acest sens, contribuţia enormă pentru practicianul de la clasă. Colegele Liliana Nicolaescu-Onofrei, Viorica Goraş-Postică, Lilia Nahaba, Mariana Vatamanu – personalităţi ce au intenţia de a ne stimula cu intelectualitatea de cea mai înaltă probă, de a aprecia, aşa cum ştie un învăţător a-şi mângâia pe cap elevul silitor. Cu toţii ştim că recompensa pentru această mângâiere învăţătorii o recapătă în timp şi savurează din ea. Discipoli cuminţi, încercăm să promitem că nu vom dezamăgi susţinerea dumneavoastră, mai mult, vom încerca să privim limpede în acţiunile comune ce ne conturează activităţile deloc profitabile financiar, dar enorm de valoroase în depozitarea umană.
  Asociaţia Generală a Învăţătorilor din România (AGIRo). Nu e oare un vis să ştii că te apreciază un frate şi, iertaţi-mă, nu mai mare, aşa cum se obişnuieşte să se spună, ci un frate egal, geamăn, nu ştiu cum să spun. De fapt nu pretind să fiu originală prin această constatare, recunosc, îl citez pe colegul nostru Viorel Dolha, preşedintele AGIRo din cuvântarea pe care avea s-o facă în 22 octombrie 2009 la Conferinţa Ştiinţifică Internaţională de la IŞE. Nu vom crede că a făcut-o pe post de invitat, iar doza de reverență îi era necesară. A spus-o chiar şi la Bucureşti că noi, românii moldoveni (surâd, dar şi îmi place) avem ceva special în organizarea unor lucruri într-un mod profesionist. Să presupunem că e un avans, dar e destul ca să te apuci de „curăţenie generală”, or, să te apuci să demonstrezi şi să crezi chiar tu, că poţi fi un profesionist. „Măi, fraţilor, o să vă luăm să ne fiţi şefii noştri!”, cu un talentat accent ardelenesc ne îndemna preşedintele Dolha. Voi ştiţi să organizaţi bin(n)e lucrul. Sunteţi destul de principiali ca să nu faceţi lucruri serioase. Uite aici, dragă cititorule, te rog şi te oblig să apreciezi de rând cu noi gustul fin al partenerului nostru! Mă înclin, Domnule Dolha şi vă spunem că vom stărui să adeverim cele spuse de Dumneavoastră. Nu, nu pentru a fi şefii Dumneavoastră, ferit-a Sfântu, ci pentru a ne demonstra nouă înşine că merităm să vă fim parteneri!
  Colegiul Pedagogic Alexei Mateevici. Aş fi vrut să mă las alintată de exaltările colegilor, ieri profesorii mei, dar mă tem că mă voi prinde cu arcanul… De aceea insist să mă gândesc la perseverenţa atitudinii pe care o au plămăditorii de suflet de dascăl, din Casa cu Suflet de Lumină, cea care m-a făcut azi să ştiu unde stau, să ştiu ce fac şi să merg înainte ducând flacăra aprinsă de ei. Când mă gândesc la acest partener, asemuiesc starea de spirit exact cu cea pe care o am faţă de casa părintească: grijă maternă/paternă, sprijinul şi rigoarea, principialitatea şi disciplina. Anume de aceste calităţi are nevoie un administrator al revistei, căci la fel este o instituție care formează pedagogi. Faptul că interesul accede spre inimile profesorilor mei, mă obligă să onorez prezenţă Domniilor sale în revista noastră, cu un statut de excepţie, acordând spaţiu editorial cu multă responsabilitate. Acceptând termenul de partener ne obligăm reciproc să stabilim relaţii mutuale, necondiţionate material, dar insistent valoric în formarea viitorilor învăţători. Dragii mei colegi, sunt absolut împăcată de faptul că tema pentru acasă dată de Colegiul Pedagogic Alexei Mateevici, la absolvire în anul 1996, mi-o execut cu multă osârdie. Să fiu sinceră, de multe ori mă trezesc din somn, fiind alertată de nepregătirea temelor pentru acasă şi anume cele date de colegiu… să fie o mustrare de conştiinţă?… deşi voi fi aici nemodestă să spun, că am fost o elevă eminentă.
  Am completa acum spaţiul de mai jos cu numele colegilor noştri, reprezentanţi ai instituţiilor de învăţământ din Republica Moldova, care în datoria modernizării aplică cele mai harnice metode, ba chiar să aboneze din cont propriu instituţia în care activează, sau care face premeditat şi motivat un gest de discuţie în cadrul cercurilor, reuniunilor pedagogice a materialelor expuse în revista ce ne leagă pe toţi prin cuvântul, aşteptat demult a-l spune. Ne înclinăm în faţa Domniilor Voastre şi vă mulţumim că existaţi. Vom încerca să nu vă supunem răbdării din partea noastră şi să ne iertaţi dacă păşim uneori cam deocheat, dar credeţi-ne, avem de abia nouă luni!
  Lăsăm un spaţiu liber pentru eventuali parteneri, care poate mai ezită să vadă în noi adevăraţi colegi. Dar suntem răbdători, că de altfel, cum vom şti gustul pâinii adevărate, cea cu rouă, muncită, chinuită şi aburită?!

Vreţi să aflaţi reţeta Învăţătorului Modern?

Posted in Prezentare Revista | No Comments »

Înv. Carolina Negru, Liceul Teoretic Ion Creangă, grad didactic II
Dedicaţie deplină, asociată cu multă sîrguinţă, cunoaştere, implicare activă în toate evenimentele curente ale procesului educațional. Multă răbdare condimentată cu succese și relizări obținute anterior.

Înv. Lora Taburceanu
inteligent în toate domeniile;
îmbrăcat după ultimul strigăt al modei;
poliglot;
tehnici de lucru moderne;
cunoașterea mijloacelor tehnice.

Înv. Lipceanu Fevronia, r-nul Dubăsari, gimnaziul Ustia
Un dascăl modern trebuie să știe cum să lucreze, cînd să se odihnească, cînd să țină limba după dinți.

Înv. Raisa Pasarari, s. Priscaveți, r-nul Rezina
Un dascăl modern este un copil printre copii, este o persoană care iubește
mai mult copilul decît pe sine. Își sacrifică tot timpul pentru creșterea unui viitor sănătos, înțelept care va contribui la lichidarea sărăciei din țară și la ridicarea prestigiului său la nivelul cuvenit în societate.

Înv. Țugui Natalia, Comuna Budești, Liceul Teoretic Budești
Un învățător modern este plin de energie, bine informat, cununat cu dragostea față de copii, de muncă, creativ, răbdator, flexibil la toate schimbările și întrebările ce pot interveni pe parcurs.

Înv. Faclieru Violeta, or. Cimișlia
Un dascăl modern trebuie să cunoască sarcinile ce stau în față, să fie mereu în căutare, să le dezvolte copiilor îndemînarea de a descoperi necunoscutul. Să accepte copilul așa cum este, doar să-i creeze condiții necesare de dezvoltare, plăsmuind prin el viitorul luminos.

Înv. Natalia Antohi, Chișinău
Să crească în timp cu elevii săi, neuitînd că este dascăl și este un model în toate și pentru toți ce-l înconjoară.

Înv. Aliona Baibarac, Rîșcani
Cadru didactic care a absolvit Școala Normală ,,V. Lupu”, Orhei + erudiție + omenie + bunătate + modestie + abilitate + toate calitățile Dumnezeești care mai sînt.

Înv. Larisa Salinschi, Liceul Teoretic Ion Creangă
La harul dumnezeiesc care are puterea să topeasca toate dificultăţile şi descurajările prin puterea dragostei faţă de copil şi a dorinţei de a altoi în el ,,un soi ales”, e necesar de adăugat o cană de gînduri pozitive; o cană de curaj şi putere; două căni de ,,sete după nou”; două căni de autoinstriure continuă; două căni de greşeli bine bătute; Se toarnă de-asupra patru căni de dragoste şi credinţă, care face plămădeala mai uşoară, ajutîndu-te s-o ridici la cele mai înalte culmi. Se serveşte cu lacrimi de bucurie la fiecare floare de reuşită.

Înv. Cocîrlă Lora, grad didactic I, Liceul Teoretic Ion Creangă
Ingrediente: cunoştinţe profunde în domeniu, utilizarea tehnologiilor informaţionale, modalităţi de activitate netradiţională, curajul şi dorinţa de a experimenta. Se presoară puţină răbdare şi curaj. Se amestecă cu multă-multă dragoste pentru copii şi se serveşte la fecare oră. Poftă bună!

Înv. Primac Sofia, grad didactic II, Liceul Teoretic Ion Creangă
În tumultul problemelor actuale e cam greu să ţii piept tuturor cerinţelor. Şi totuşi un învăţător trebuie în primul rînd să iubească copiii şi profesia. Nu-mi imaginez un profesor care să nu-şi iubească patria, limba, neamul. Tot ei sînt cei care cîntă, dansează, compun, joacă teatru, improvizează la moment. De fapt profesia de învăţător îmbrăţişează mai multe profesii. Şi nu în ultimul rînd un învăţător trebuie să fie informat cu viaţa culturală şi politică a ţării, să mînuiască toate mijloacele tehnice şi informaţionale, să fie exemplu în familie şi în societate: Învăţătorul trebuie să fie ÎNVĂŢĂTOR!

Înv. Popa Elena, grad didactic I, Liceul Teoretic Ion Creangă
Este persoana care ghidează, care ajută copilul să-şi croiască drumul în viaţă, însă viaţa e mereu în dezvoltare, urcă pe trepte noi, tinde spre noi culmi. Aceasta ne impune pe fiecare din noi, învăţătorii să fim moderni, adică în pas cu schimbările. Pentru a reuşi, e necesar să folosim zilnic în alimentaţia noastră un cócteil pregătit din bună dispoziţie, credinţă, optimism, dragoste, curaj. Să pregătim bucate pescuind din lacul INTERNET.

Înv. Cocieru Natalia, grad didactic I, Liceul Teoretic Ion Creangă
Un învăţător modern este cel care îşi practică meseria cu ardoare жш pentru care aceasta nu este o trudă. Neapărat trebuie să fie flexibil, competent, echilibrat emoţional, în pas cu noile tehnologii, erudit, creativ, sensibil, să poată realiza parteneriate reuşite cu părinţii elevilor, fără a se apropia prea mult de ei, mereu cu zîmbetul pe buze, pentru că ,,cel care zîmbeşte intră spontan în rezonanţă cu forţe ale succesului.”

Înv. Gherghescu Doina, or. Bîrlad, România
Oare are voie învătătorul să fie modern? Cum ne îmbrăcăm, de exemplu… avem voie modern ? Ce impresie am face?? Dar avem voie să NU fim moderni? Grijă mare să nu cadem în desuet! O măsură este bună în toate, chiar şi în ceea ce este modern! Şi totuşi:
 aspect: elegant, în pas cu moda, îngrijit, coafat, să vină cu maşina personală la serviciu, geanta (servieta) schimbată măcar de două ori pe an, căsătorit cu un partener potrivit pentru el;
 profesional: metode moderne, activizatoare, mijloace didactice în măsura în care este nevoie (PC, AeL, lecţii deschise pentru părinţi vizualizate prin webcam…), apropiat de elevi, prieten cu elevii, model pentru ei (atenţie la măsură!) - faţă de colegi: apropiat, spune ce simte în faţa celor implicaţi, antrenat în activitatea şcolii - nu prea mult, să aibă timp pentru viaţa personală care este şi ea „modernă”;
 faţă de părinţi: prezintă clar plusurile şi minusurile fiecărui elev (desigur printr-o fişă de observaţii, nu în faţa tuturor), arată direcţii, îndrumă spre specialişti, e-mail, SMS la nevoie…

Înv. Macovei Elena, gimnaziul Glinjeni, raionul Şoldăneşti.
Dejunul şi-l pregăteşte din tartine cu jocuri de logică. Prînzul va fi compus din supă de tehnici de lucru moderne şi la felul doi – prezentarea optimă a conţinutului. La cină o evaluare pe o farfurie mare plină cu metode şi tehnici noi de lucru. Va cîştiga şi silueta şi activitatea propriu-zisă.

FELICITĂRI, SCUMPE DOAMNE

Posted in PAGINA DE EDITOR | No Comments »

  - CELE MAI DEOSEBITE FEMEI - ÎNVĂŢĂTOARE - CITITOARELE REVISTEI ÎNVĂŢĂTORUL MODERN
  Echipa de creaţie a revistei Invatatorul Modern
  Va felicita cu ocazia zilei de 8 martie!
  Sa fiti iubite, dulci si apreciate!
  DRAGI COLEGI!
  PROBABIL CA ATI EXAMINAT CONTINUTUL REVISTEI FEBRUARIE-MARTIE 2010,
  AICI DETALII: http://invatatorulmodern.star.md/

  VA INVITAM SA VENITI CU PROPUNERI PENTRU ALEGEREA COLEGILOR VIP INVATATORI AI NUMARULUI APRILIE-MAI 2010.
  DACA DETINETI SI FOTOGRAFIA COLEGULUI / COLEGEI (TIP PORTRET)
  VETI PUTEA FACE O SURPRIZA PLACUTA.
  ASADAR, AVEM NEVOIE DE NUMELE, PRENUMELE PERSOANEI, FUNCTIA SI LOCUL DE MUNCA

  si inca ceva - BINEINTELES - UN ARGUMENT!

  TERMENE: 3 ZILE - PANA LA 10 MARTIE!

  http://invatatorulmodern.star.md/

  REDACTOR-SEF: Mariana Marin
  TEL FIX: 93 17 17
  069232897

VIP INVATATORI

Posted in APARITII EDITORIALE, Echipa de Creaţie, Prezentare Revista | No Comments »

FEBRUARIE-MARTIE

FEBRUARIE-MARTIE