SĂ FII MEREU MODERN, ÎNVĂŢĂTORULE!

Posted on Duminică, Martie 14th, 2010 at 09:29

Vlad Pâslaru, doctor habilitat în pedagogie,
profesor universitar, şef sector
Educaţie Lingvistică şi Literară, IŞE

Şcoala începe după cei şapte ani de acasă, şi începe cu primul învăţător, acela care ne luminează mereu nu numai copilăria. Întreaga viață ne este străluminată de cel/cea care ne-a îndemnat și ne-a învățat să scoatem vălul de pe cea mai misterioasă şi mai importantă valoare creată de om – citit-scrisul. Învăţînd să citim şi să scriem, învăţăm Omul, învăţăm Viaţa, cunoaştem şi creăm Lumea – pe cea din exteriorul nostru şi pe cea care reprezintă propriul nostru univers intim. Primul învăţător este primul mag, care ne botează întru lumea cea creată prin simboluri, lume care începe să nu se mai termine vreodată, căci omul se înveşnicește deopotrivă prin ceea ce simte şi trăiește ca şi prin incifrarea sinelui în atît de obişnuitele şi misterioasele simboluri care ne dau imaginea reală, materială a cuvintelor. Şi ce este mai misterios decît cuvîntul?! Căci el este Începutul și el este Dumnezeu și prin El vine spre noi și există peren în noi duhul Celui unic şi veșnic!
De aceea primul învățător este mereu cu noi, este mereu modern – atît prin reluarea ciclică la fiecare patru ani a ritualului iniţiatic în universul cuvintelor cît şi prin dăinuirea lui în sufletul nostru de-a lungul vieţii. El ne face să ne menținem copii, şi copilăria nu este doar ”una singură veselă şi nevinovată”, ci şi unica curată, şi unica adevărată din tot ce ni s-a întîmplat vreodată, ea este unica care ştie Adevărul întreg, căci nu se rușinează să-l creeze continuu, şi doar copilăria cunoaște Binele neadumbrit de rău, şi ea este unica care ştie cel mai bine să mărturisească întru Frumosul cel firesc ca şi pentru frumosul cel creat de om, şi doar copilăria este epoca cea mai cu Dreptate a omenirii, căci doar copilăria este plină de Libertate.
În istoria culturii şi învăţămîntului românesc şcoala primară și învățătorul acesteia, cu începere de la Gheorghe Asachi, adică odată cu intrarea noastră în perioada de definitivare a procesului de devenire a naţiunii române, şi pînă azi s-au bucurat de o grijă deosebită grație oamenilor de cultură, care au fertilizat cu aceeași atitudine şi statul, aşa încît în perioada interbelică învățămîntul primar românesc a ajuns să fie cel mai bun din Europa.
Revista Învăţătorul Modern vine să reia tradiţia românească în atitudinea noastră pentru învățămîntul primar deja prin însuși faptul de a fi fost înfiinţată. Inimoşii ei părinți vor fi totdeauna demni de laudă şi respect chiar şi pentru atît, căci nu este nimic mai frumos şi mai plin de omenie decît să pui umărul, mintea şi sufletul la formarea învăţătorului copiilor!

LA MULŢI ANI, ÎNVĂŢĂTORULE MODERN!

You can leave a response, or trackback from your own site.

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.