Archive for Martie 9th, 2010

Vreţi să aflaţi reţeta Învăţătorului Modern?

Posted in Prezentare Revista | No Comments »

Înv. Carolina Negru, Liceul Teoretic Ion Creangă, grad didactic II
Dedicaţie deplină, asociată cu multă sîrguinţă, cunoaştere, implicare activă în toate evenimentele curente ale procesului educațional. Multă răbdare condimentată cu succese și relizări obținute anterior.

Înv. Lora Taburceanu
inteligent în toate domeniile;
îmbrăcat după ultimul strigăt al modei;
poliglot;
tehnici de lucru moderne;
cunoașterea mijloacelor tehnice.

Înv. Lipceanu Fevronia, r-nul Dubăsari, gimnaziul Ustia
Un dascăl modern trebuie să știe cum să lucreze, cînd să se odihnească, cînd să țină limba după dinți.

Înv. Raisa Pasarari, s. Priscaveți, r-nul Rezina
Un dascăl modern este un copil printre copii, este o persoană care iubește
mai mult copilul decît pe sine. Își sacrifică tot timpul pentru creșterea unui viitor sănătos, înțelept care va contribui la lichidarea sărăciei din țară și la ridicarea prestigiului său la nivelul cuvenit în societate.

Înv. Țugui Natalia, Comuna Budești, Liceul Teoretic Budești
Un învățător modern este plin de energie, bine informat, cununat cu dragostea față de copii, de muncă, creativ, răbdator, flexibil la toate schimbările și întrebările ce pot interveni pe parcurs.

Înv. Faclieru Violeta, or. Cimișlia
Un dascăl modern trebuie să cunoască sarcinile ce stau în față, să fie mereu în căutare, să le dezvolte copiilor îndemînarea de a descoperi necunoscutul. Să accepte copilul așa cum este, doar să-i creeze condiții necesare de dezvoltare, plăsmuind prin el viitorul luminos.

Înv. Natalia Antohi, Chișinău
Să crească în timp cu elevii săi, neuitînd că este dascăl și este un model în toate și pentru toți ce-l înconjoară.

Înv. Aliona Baibarac, Rîșcani
Cadru didactic care a absolvit Școala Normală ,,V. Lupu”, Orhei + erudiție + omenie + bunătate + modestie + abilitate + toate calitățile Dumnezeești care mai sînt.

Înv. Larisa Salinschi, Liceul Teoretic Ion Creangă
La harul dumnezeiesc care are puterea să topeasca toate dificultăţile şi descurajările prin puterea dragostei faţă de copil şi a dorinţei de a altoi în el ,,un soi ales”, e necesar de adăugat o cană de gînduri pozitive; o cană de curaj şi putere; două căni de ,,sete după nou”; două căni de autoinstriure continuă; două căni de greşeli bine bătute; Se toarnă de-asupra patru căni de dragoste şi credinţă, care face plămădeala mai uşoară, ajutîndu-te s-o ridici la cele mai înalte culmi. Se serveşte cu lacrimi de bucurie la fiecare floare de reuşită.

Înv. Cocîrlă Lora, grad didactic I, Liceul Teoretic Ion Creangă
Ingrediente: cunoştinţe profunde în domeniu, utilizarea tehnologiilor informaţionale, modalităţi de activitate netradiţională, curajul şi dorinţa de a experimenta. Se presoară puţină răbdare şi curaj. Se amestecă cu multă-multă dragoste pentru copii şi se serveşte la fecare oră. Poftă bună!

Înv. Primac Sofia, grad didactic II, Liceul Teoretic Ion Creangă
În tumultul problemelor actuale e cam greu să ţii piept tuturor cerinţelor. Şi totuşi un învăţător trebuie în primul rînd să iubească copiii şi profesia. Nu-mi imaginez un profesor care să nu-şi iubească patria, limba, neamul. Tot ei sînt cei care cîntă, dansează, compun, joacă teatru, improvizează la moment. De fapt profesia de învăţător îmbrăţişează mai multe profesii. Şi nu în ultimul rînd un învăţător trebuie să fie informat cu viaţa culturală şi politică a ţării, să mînuiască toate mijloacele tehnice şi informaţionale, să fie exemplu în familie şi în societate: Învăţătorul trebuie să fie ÎNVĂŢĂTOR!

Înv. Popa Elena, grad didactic I, Liceul Teoretic Ion Creangă
Este persoana care ghidează, care ajută copilul să-şi croiască drumul în viaţă, însă viaţa e mereu în dezvoltare, urcă pe trepte noi, tinde spre noi culmi. Aceasta ne impune pe fiecare din noi, învăţătorii să fim moderni, adică în pas cu schimbările. Pentru a reuşi, e necesar să folosim zilnic în alimentaţia noastră un cócteil pregătit din bună dispoziţie, credinţă, optimism, dragoste, curaj. Să pregătim bucate pescuind din lacul INTERNET.

Înv. Cocieru Natalia, grad didactic I, Liceul Teoretic Ion Creangă
Un învăţător modern este cel care îşi practică meseria cu ardoare жш pentru care aceasta nu este o trudă. Neapărat trebuie să fie flexibil, competent, echilibrat emoţional, în pas cu noile tehnologii, erudit, creativ, sensibil, să poată realiza parteneriate reuşite cu părinţii elevilor, fără a se apropia prea mult de ei, mereu cu zîmbetul pe buze, pentru că ,,cel care zîmbeşte intră spontan în rezonanţă cu forţe ale succesului.”

Înv. Gherghescu Doina, or. Bîrlad, România
Oare are voie învătătorul să fie modern? Cum ne îmbrăcăm, de exemplu… avem voie modern ? Ce impresie am face?? Dar avem voie să NU fim moderni? Grijă mare să nu cadem în desuet! O măsură este bună în toate, chiar şi în ceea ce este modern! Şi totuşi:
 aspect: elegant, în pas cu moda, îngrijit, coafat, să vină cu maşina personală la serviciu, geanta (servieta) schimbată măcar de două ori pe an, căsătorit cu un partener potrivit pentru el;
 profesional: metode moderne, activizatoare, mijloace didactice în măsura în care este nevoie (PC, AeL, lecţii deschise pentru părinţi vizualizate prin webcam…), apropiat de elevi, prieten cu elevii, model pentru ei (atenţie la măsură!) - faţă de colegi: apropiat, spune ce simte în faţa celor implicaţi, antrenat în activitatea şcolii - nu prea mult, să aibă timp pentru viaţa personală care este şi ea „modernă”;
 faţă de părinţi: prezintă clar plusurile şi minusurile fiecărui elev (desigur printr-o fişă de observaţii, nu în faţa tuturor), arată direcţii, îndrumă spre specialişti, e-mail, SMS la nevoie…

Înv. Macovei Elena, gimnaziul Glinjeni, raionul Şoldăneşti.
Dejunul şi-l pregăteşte din tartine cu jocuri de logică. Prînzul va fi compus din supă de tehnici de lucru moderne şi la felul doi – prezentarea optimă a conţinutului. La cină o evaluare pe o farfurie mare plină cu metode şi tehnici noi de lucru. Va cîştiga şi silueta şi activitatea propriu-zisă.