Archive for Martie 3rd, 2010

VIP INVATATORI

Posted in APARITII EDITORIALE, Echipa de Creaţie, Prezentare Revista | No Comments »

FEBRUARIE-MARTIE

FEBRUARIE-MARTIE

Coperta Invatatorul Modern © Vitalie Coroban: octombrie, decembrie, februarie

Posted in APARITII EDITORIALE, Echipa de Creaţie, Prezentare Revista | No Comments »

http://coroban.cartier.md/inva%C8%9Aatorul-modern-316.html