Numarul 1 (5) Februarie 2010. În curs de apariţie. Cuprinsul.

Posted on Joi, Februarie 4th, 2010 at 08:14

EDITORIAL
Mariana Marin
Jocul de şah sau educaţia?

JURNAL DE SUFLET
Marin Mariana
Rugă pentru poet. In Memoriam Grigore Vieru
Angela BAIRAC
Pâinea cuvântului poetic

FORUM
Cine a apărut mai întâi: Profesorul, elevul sau şcoala?
În forum discută:
Vlad PÂSLARU, Valentina LUNGU, Cosmin EPUREANU, Ileana IANCHIS, Cristina GODEA, Lidia BORZA
Gabriel ALBU
Cine a fost la început: educaţia, profesorul sau şcoala?

ÎNVĂŢĂTOR ŞI CERCETĂTOR
Marin Mariana
Curriculumul şcolar – clasele I – a IV-a sub semnul modernizării

Maria BRAGHIŞ, Tamara DEMCENCO, Ana BĂRBIERU, Elena PETRAŞEVSCHI, Daniela STATE
Pe file de manual… Matematica în clasele primare.
Ala ŞERBAN.
Inteligenţele multiple – de la teorie la practică.
Tatiana PEREPELIŢA
Tendinţe de formare a competenţei de comunicare în învăţământul primar.

ÎNVĂŢĂTOR ŞI DIRIGINTE
Svetlana BORTĂ, Maria TULBURE
Atragerea părinţilor în viaţa şcolii.
Alexandra HÎNCU, Tatiana LAPTEACRU
Familia şi şcoala parteneri egali în educaţie.
Agnesa POPOV
Rolul bunei organizări a şedinţei cu părinţii
Lidia BORZA
La sfat… cu părinţii
Valentina HÎNCU
Părinte şi învăţător al elevului de clasa i
Olga GODOROJA
Desenul – modalitate de transpunere în lumea trăirilor sufleteşti

DEX ŞI CITEŞTE ŞI TU…
Svetlana Nastas.
ATELIER DIDACTIC raionul Briceni
Expert: Aliona CADUC
Jocul literar
În Atelierul didactic au participat:
Galina Todoroşcean, Galina Gutium, Rodica Gheţu

BUNE PRACTICI
CARTEA – IZVOR DE ÎNŢELEPCIUNE
Scenariul activităţii extracurriculare
Tamara ANDREI-CERBUŞCA,
Daniela STATE
Mamă scumpă, mama mea…!
Ana BĂRBIERU
A-i râde inima. Proiect didactic la disciplina Ştiinţe
Inga PANAINTE
Prelucrarea primară a produselor alimentare
Костенко М.М, Костенко Ю.К
Пути повышения орфографической грамотности учащихся
на уроках русского языка (из опыта работы)
ATESTAREA CADRELOR DIDACTICE
Angela CURACIȚCHI
Как написать отчет о профессиональном росте.
Inna PRUDIAK, Nina Mîndru, Alina STICI
Marina PRODANIUC
Recomandări pentru elaborarea raportului de autoevaluare.
ŞCOALA PRIETENOASĂ
Lucica Elena LUNGU
Integrarea copiilor cu dificultăţi de învăţare în şcoală
MANAGEMENT ŞCOLAR
Viorica MARŢ
Seminar teoretico-practic pentru şefii de catedră din învățământul primar

SONDAJ PEDAGOGIC: LECŢIA ÎN OGLINDĂ
Stela BALTAG în discuţie cu Sofia PRIMAC, Natalia GUŢU, Viorica MORCOV, Larisa SALINSCHI, Carolina NEGRU, Maria LEŞCENCO.

PORTRET DE ÎNVĂŢĂTOR
Tamara CERBUŞCĂ
Portretul profesional al pedagogului
TINERI JURNALIŞTI
Marius-Vlad Marin şi 15 întrebări secrete pentru
învăţătoarea sa – Irina Pînzaru - Lungu

PROPEDEUTICĂ
CENTRARE PE SUCCES.
LA CEAS ANIVERSAR

Opiniile autorilor nu corespund neapărat cu poziţia echipei redacţionale.

You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.