Archive for Februarie 1st, 2010

Despre ce scriem noi? Citeşte cuprinsul numărului de decembrie, 2009

Posted in Prezentare Revista | No Comments »

ForumDIALOG EXCLUSIV
Adevăratele daruri de la Moş Crăciun: Mariana Marin, Vlad Pâslaru, Gabriel Albu, Veronica Bâlici
JURNAL DE SUFLET: Angela PRODAN:Scrisoare către Moş Crăciun
ÎNVĂŢĂTOR ŞI CERCETĂTOR: Gabriel ALBU:Relaţia dintre funcţia culturală şi funcţia evaluativă a şcolii
Valeriu VOLCOV :Evoluţia învăţămîntului extraşcolar/complementar în Moldova
Alexandra ŞEPTELICI: Activităţile extracurs la limba şi literatura română
Tatiana RUSULEAC: Jocuri didactice cu conţinut geometric
Stela CEMORTAN: Concepţia educaţiei civice în vîrsta preşcolară
Stella ŞIMON: Abordarea integrată a conţinuturilor curriculare în instituţia preşcolară
Angela DASCAL: Necesitatea manifestării şi asigurării unei educaţiei timpurii de calitate
Tatiana PREPELIŢA: Practici ale evaluării formative
Angela CURACIŢCHI: Bозможности применения техники «кластеринг» в процессе развития словарного запаса учащихся
FORUM: Sala de clasă – un laborator de creaţie sau un spaţiu modest?
În forum discută: Mariana MARIN, Daniela STATE, Nina MIHUŢĂ, Claudiu PURCEL, Romel BÂRJOVEANU, Olesea BALAN, Liliana COLESNIC
Sala de clasă-sprijinul şi îndrumarul elevilor: În forum discută:
Elena POPA, Angela JALBĂ, Ludmila OPREA
În şcoala viitorului, tabla este interactivă, iar manualele sînt electronice
În forum discută: Anton BOLOGAN, Larisa BERESTEAN, Natalia CALDARE , Lilia CASIAN, Maria Cazac, Svetlana PÎRVAN, Constantin PLAMADEALA, Podgurschii Oleg, Ludmila DUHLICHER, Sergiu DRĂGUŢĂ, Liliana ŞUBIC.
ÎNVĂŢĂTOR ŞI DIRIGINTE: Virginia VANGHELI: Un model al managementului clasei de elevi. Viorica MARŢ: Şi noi alegem şeful clasei; Metoda ŞNA. Olga MOROZAN: Limbajul net-ului: misterul copilăriei de azi… Svetlana VÎRLAN, Larisa GAVRILIUC: Hrana sănătoasă – corp sănătos.
Ana BĂRBIERU - Disciplina ştiinţe sub semnul eficacităţii.
Maria BRAGHIŞ: Modalităţi de realizare calitativă a continuităţii grădiniţă-şcoală din perspectiva parteneriatului educaţional
Olga GODOROJA: Empatia ca premisa prevenirii insuccesului şcolar
Инна ПРУДЯК Интерактивные формы обучения в работе с родителями. Тренинг родительской эффективности «Как общаться с ребёнком».
Aliona CADUC: Şi iar aştept minunile ninsorii…
Mariana MARIN: Concurs TVC „La mulţi ani cu sănătate”
Lilia MARTEA: Semeni un gînd - culegi o faptă
BUNE PRACTICI
Valentina POPESCU. Inteligenţa de exprimare artistică
Elvira KAPUS. Ancheta documentară cu suport muzical
Silvia GUZUN. Lecţia de istorie prin joc
Наталья БИКИР. Проектное обучение в начальной школе. Традиции моего народа. Рождество.
Ольга ЧЕРЕВЧЕНКО. Урок математики по теме «Дроби»
TEHNOLOGII INFORMAŢIONALE ŞI COMUNICAŢIONALE
Valeriu CAVCALIUC. Utilitatea portofoliului electronic în optimizarea competenţei digitale a elevilor şi a cadrelor didactice
ATELIER DIDACTIC. Svetlana ŢÎMBUR. Trenuleţul numeric
Viorica MARŢ. Aventura numerelor. Lidia BORZA. Tăbliţa magică
Silvia GOLUBIŢCHI. Esenţa strategiilor didactice interactive în activitatea instructiv - educativă.
JURNAL DE SUFLET
Felicia MUNTEANU. Dascălul zilelor noastre: educator sau scrib?
ATESTAREA CADRELOR DIDACTICE
Recomandări pentru elaborarea raportului de autoevaluare Indicatorii de evaluare a rapoartelor analiza evaluărilor desfăşurate în clasele primare.
MANAGEMENT ŞCOLAR.
Angela Cutasevici. Analiza probei de evaluare. Agenda controlului cataloagelor.
PORTRET DE ÎNVĂŢĂTOR
Efrosinia MOCAN. Portret de învăţător - Olga Godoroja
PROPEDEUTICĂ.
Articole