Archive for Februarie, 2010

telefon fix

Posted in APARITII EDITORIALE, Echipa de Creaţie, Prezentare Revista | No Comments »
    Va rugam, notati numarul nostru de telefon, fix, stationar
    022 93 17 17

NUMARUL SEMNAL AL REVISTEI, IUNIE, 2009

Posted in Prezentare Revista | No Comments »

SEMNAL IUNIE 2009

OCTOMBRIE

Posted in Prezentare Revista | No Comments »

DECEMBRIE 2009

Numarul 1 (5) Februarie 2010. În curs de apariţie. Cuprinsul.

Posted in Prezentare Revista | No Comments »

EDITORIAL
Mariana Marin
Jocul de şah sau educaţia?

JURNAL DE SUFLET
Marin Mariana
Rugă pentru poet. In Memoriam Grigore Vieru
Angela BAIRAC
Pâinea cuvântului poetic

FORUM
Cine a apărut mai întâi: Profesorul, elevul sau şcoala?
În forum discută:
Vlad PÂSLARU, Valentina LUNGU, Cosmin EPUREANU, Ileana IANCHIS, Cristina GODEA, Lidia BORZA
Gabriel ALBU
Cine a fost la început: educaţia, profesorul sau şcoala?

ÎNVĂŢĂTOR ŞI CERCETĂTOR
Marin Mariana
Curriculumul şcolar – clasele I – a IV-a sub semnul modernizării

Maria BRAGHIŞ, Tamara DEMCENCO, Ana BĂRBIERU, Elena PETRAŞEVSCHI, Daniela STATE
Pe file de manual… Matematica în clasele primare.
Ala ŞERBAN.
Inteligenţele multiple – de la teorie la practică.
Tatiana PEREPELIŢA
Tendinţe de formare a competenţei de comunicare în învăţământul primar.

ÎNVĂŢĂTOR ŞI DIRIGINTE
Svetlana BORTĂ, Maria TULBURE
Atragerea părinţilor în viaţa şcolii.
Alexandra HÎNCU, Tatiana LAPTEACRU
Familia şi şcoala parteneri egali în educaţie.
Agnesa POPOV
Rolul bunei organizări a şedinţei cu părinţii
Lidia BORZA
La sfat… cu părinţii
Valentina HÎNCU
Părinte şi învăţător al elevului de clasa i
Olga GODOROJA
Desenul – modalitate de transpunere în lumea trăirilor sufleteşti

DEX ŞI CITEŞTE ŞI TU…
Svetlana Nastas.
ATELIER DIDACTIC raionul Briceni
Expert: Aliona CADUC
Jocul literar
În Atelierul didactic au participat:
Galina Todoroşcean, Galina Gutium, Rodica Gheţu

BUNE PRACTICI
CARTEA – IZVOR DE ÎNŢELEPCIUNE
Scenariul activităţii extracurriculare
Tamara ANDREI-CERBUŞCA,
Daniela STATE
Mamă scumpă, mama mea…!
Ana BĂRBIERU
A-i râde inima. Proiect didactic la disciplina Ştiinţe
Inga PANAINTE
Prelucrarea primară a produselor alimentare
Костенко М.М, Костенко Ю.К
Пути повышения орфографической грамотности учащихся
на уроках русского языка (из опыта работы)
ATESTAREA CADRELOR DIDACTICE
Angela CURACIȚCHI
Как написать отчет о профессиональном росте.
Inna PRUDIAK, Nina Mîndru, Alina STICI
Marina PRODANIUC
Recomandări pentru elaborarea raportului de autoevaluare.
ŞCOALA PRIETENOASĂ
Lucica Elena LUNGU
Integrarea copiilor cu dificultăţi de învăţare în şcoală
MANAGEMENT ŞCOLAR
Viorica MARŢ
Seminar teoretico-practic pentru şefii de catedră din învățământul primar

SONDAJ PEDAGOGIC: LECŢIA ÎN OGLINDĂ
Stela BALTAG în discuţie cu Sofia PRIMAC, Natalia GUŢU, Viorica MORCOV, Larisa SALINSCHI, Carolina NEGRU, Maria LEŞCENCO.

PORTRET DE ÎNVĂŢĂTOR
Tamara CERBUŞCĂ
Portretul profesional al pedagogului
TINERI JURNALIŞTI
Marius-Vlad Marin şi 15 întrebări secrete pentru
învăţătoarea sa – Irina Pînzaru - Lungu

PROPEDEUTICĂ
CENTRARE PE SUCCES.
LA CEAS ANIVERSAR

Opiniile autorilor nu corespund neapărat cu poziţia echipei redacţionale.

Despre ce scriem noi? Citeşte cuprinsul numărului de decembrie, 2009

Posted in Prezentare Revista | No Comments »

ForumDIALOG EXCLUSIV
Adevăratele daruri de la Moş Crăciun: Mariana Marin, Vlad Pâslaru, Gabriel Albu, Veronica Bâlici
JURNAL DE SUFLET: Angela PRODAN:Scrisoare către Moş Crăciun
ÎNVĂŢĂTOR ŞI CERCETĂTOR: Gabriel ALBU:Relaţia dintre funcţia culturală şi funcţia evaluativă a şcolii
Valeriu VOLCOV :Evoluţia învăţămîntului extraşcolar/complementar în Moldova
Alexandra ŞEPTELICI: Activităţile extracurs la limba şi literatura română
Tatiana RUSULEAC: Jocuri didactice cu conţinut geometric
Stela CEMORTAN: Concepţia educaţiei civice în vîrsta preşcolară
Stella ŞIMON: Abordarea integrată a conţinuturilor curriculare în instituţia preşcolară
Angela DASCAL: Necesitatea manifestării şi asigurării unei educaţiei timpurii de calitate
Tatiana PREPELIŢA: Practici ale evaluării formative
Angela CURACIŢCHI: Bозможности применения техники «кластеринг» в процессе развития словарного запаса учащихся
FORUM: Sala de clasă – un laborator de creaţie sau un spaţiu modest?
În forum discută: Mariana MARIN, Daniela STATE, Nina MIHUŢĂ, Claudiu PURCEL, Romel BÂRJOVEANU, Olesea BALAN, Liliana COLESNIC
Sala de clasă-sprijinul şi îndrumarul elevilor: În forum discută:
Elena POPA, Angela JALBĂ, Ludmila OPREA
În şcoala viitorului, tabla este interactivă, iar manualele sînt electronice
În forum discută: Anton BOLOGAN, Larisa BERESTEAN, Natalia CALDARE , Lilia CASIAN, Maria Cazac, Svetlana PÎRVAN, Constantin PLAMADEALA, Podgurschii Oleg, Ludmila DUHLICHER, Sergiu DRĂGUŢĂ, Liliana ŞUBIC.
ÎNVĂŢĂTOR ŞI DIRIGINTE: Virginia VANGHELI: Un model al managementului clasei de elevi. Viorica MARŢ: Şi noi alegem şeful clasei; Metoda ŞNA. Olga MOROZAN: Limbajul net-ului: misterul copilăriei de azi… Svetlana VÎRLAN, Larisa GAVRILIUC: Hrana sănătoasă – corp sănătos.
Ana BĂRBIERU - Disciplina ştiinţe sub semnul eficacităţii.
Maria BRAGHIŞ: Modalităţi de realizare calitativă a continuităţii grădiniţă-şcoală din perspectiva parteneriatului educaţional
Olga GODOROJA: Empatia ca premisa prevenirii insuccesului şcolar
Инна ПРУДЯК Интерактивные формы обучения в работе с родителями. Тренинг родительской эффективности «Как общаться с ребёнком».
Aliona CADUC: Şi iar aştept minunile ninsorii…
Mariana MARIN: Concurs TVC „La mulţi ani cu sănătate”
Lilia MARTEA: Semeni un gînd - culegi o faptă
BUNE PRACTICI
Valentina POPESCU. Inteligenţa de exprimare artistică
Elvira KAPUS. Ancheta documentară cu suport muzical
Silvia GUZUN. Lecţia de istorie prin joc
Наталья БИКИР. Проектное обучение в начальной школе. Традиции моего народа. Рождество.
Ольга ЧЕРЕВЧЕНКО. Урок математики по теме «Дроби»
TEHNOLOGII INFORMAŢIONALE ŞI COMUNICAŢIONALE
Valeriu CAVCALIUC. Utilitatea portofoliului electronic în optimizarea competenţei digitale a elevilor şi a cadrelor didactice
ATELIER DIDACTIC. Svetlana ŢÎMBUR. Trenuleţul numeric
Viorica MARŢ. Aventura numerelor. Lidia BORZA. Tăbliţa magică
Silvia GOLUBIŢCHI. Esenţa strategiilor didactice interactive în activitatea instructiv - educativă.
JURNAL DE SUFLET
Felicia MUNTEANU. Dascălul zilelor noastre: educator sau scrib?
ATESTAREA CADRELOR DIDACTICE
Recomandări pentru elaborarea raportului de autoevaluare Indicatorii de evaluare a rapoartelor analiza evaluărilor desfăşurate în clasele primare.
MANAGEMENT ŞCOLAR.
Angela Cutasevici. Analiza probei de evaluare. Agenda controlului cataloagelor.
PORTRET DE ÎNVĂŢĂTOR
Efrosinia MOCAN. Portret de învăţător - Olga Godoroja
PROPEDEUTICĂ.
Articole